Niezalogowany
zmień rozmiar:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School

Adres: Dolna 16
10-699 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Joanna Kileńska
Strona WWW: www.szkola-artschool.pl
E-mail: sekretariat@artschool.com.pl

Opis oferty:Opis placówki:

Słowa nadające kierunek naszym działaniom:

,,Prawdziwym celem edukacji jest stworzenie nawyku ciągłego zadawania pytań” Bishop Creighton

Wspólnie tworzymy Naszą Szkołę!

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School to kolejna placówka edukacyjna prowadzona przez Olsztyńską Grupę Edukacji Dziecięcej EDU, to szkoła o profilu artystyczno – językowym będąca kontynuacją tradycji Przedszkola Art School, to alternatywa dla Rodziców pragnących zapewnić bezpieczną edukację swojemu Dziecku. Budynek Art School spełnia wszelkie zasady bezpieczeństwa, posiada domofon i objęty jest wideo monitoringiem. Art School to Szkoła, której celem jest spełnianie oczekiwań stawianych przez Dzieci i Rodziców oraz dzisiejszą rzeczywistość. Powstała, po wielu konsultacjach z Rodzicami i przy współudziale Rodziców, a prowadzona jest przez kadrę z prawie trzydziestoletnim doświadczeniem w oświacie niepublicznej. Jesteśmy placówką, w której każdy Rodzic ma możliwość stałego kontaktu z Nauczycielami i na bieżąco otrzymuje informacje o aktualnym stanie rozwoju swojego Dziecka, dowiaduje się, w czym należy Je wesprzeć i co rozwijać.

 

Organ prowadzący – Olsztyńska Grupa Edukacji Dziecięcej EDU – Prezes Zarządu – Janusz Wiliński

Placówki edukacyjne Art School nadzorowane są przez Dyrektora Art School – mgr Joannę Kileńską

Artystyczną opiekę merytoryczną w naszych placówkach sprawuje dr Agata Wilińska

Merytoryczną opiekę nauki języka angielskiego sprawuje British Council

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Olsztyna pod numerem 364; organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Olsztynie;

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Art School to szkoła o profilu artystyczno - językowym, działania edukacyjne w zakresie sztuki oparte są na ścisłej współpracy z Teatrem im. Jaracza – Honorowy Patronat - oraz Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie – oficjalnymi partnerami Niepublicznej Szkoły Podstawowej Art School. Doradztwo merytoryczne w zakresie języka angielskiego - British Council.

 

Nowa lokalizacja ul. Dolna 16

W związku z planowaną zmianą lokalizacji (z ul. Janowicza 2a na ul. Dolną 16) oraz otwarciem Niepublicznej Szkoły Podstawowej Art School w nowym „wymiarze” serdecznie zapraszamy do szkoły bez barier architektonicznych (winda, podjazdy) przyjaznej każdemu dziecku, wyposażonej w sale dydaktyczne o wysokim standardzie, salę gimnastyczną, pracownie do zajęć praktyczno – technicznych dla dziewczynek i chłopców, miejsce relaksu i odpoczynku, jadalnię, własną kuchnią, z całodziennym wyżywieniem, gabinetami terapeutycznymi, z własnym, ogrodzonym terenem rekreacyjno – sportowym.

 

Nasze atuty:

 • Bezpieczeństwo – monitoring i domofon, znakomita lokalizacja, nowoczesny budynek, miejsca parkingowe, bogata baza techniczna, tablet dla każdego ucznia

 • Strefa relaksu i odpoczynku, kuchnia, jadalnia, pracownie do zajęć praktycznych, ogrodzony teren sportowy

 • Całodzienne wyżywienie z własnej kuchni, jadłospis zbilansowany przez dietetyka, opracowywany również indywidualnie dla dzieci z alergiami pokarmowymi

 • Proponujemy zakup obiadów na wynos dla rodziców naszych uczniów

 • Czas pracy świetlicy dostosowany do oczekiwań uczniów i ich rodziców

 • Edukacja na wysokim poziomie

 • Jednozmianowość, plan zajęć uwzględniający zasady ergonomii

 • Odrabianie prac domowych pod okiem nauczycieli

 • Indywidualne podejście do każdego ucznia, dialog z rodzicami naszych uczniów

 • Rozszerzona podstawa programowa MEN-u, realizacja licznych programów i projektów autorskich realizowanych przez naszą kadrę z pasją

 • Szkoła bez barier

 • Stosujemy w praktyce edukację włączającą, zapraszamy również uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami

 • Artschoolowy Uczeń: sprawdza, bada, doświadcza

 • Placówka czynna cały rok; zapewniamy opiekę w ferie i wakacje

 • Artschoolowi uczniowie są laureatami prestiżowych konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich

 • Art School zdobywa wiele wyróżnień i otrzymuje certyfikaty świadczące o ważności działań podejmowanych w Placówce

 • Jesteśmy szkołą bez barier, jesteśmy otwarci na wszystkich uczniów. Zapraszamy również uczniów z orzeczeniami, tworzymy dla nich specjalne programy edukacyjne w połączeniu z terapią.

 • Stosujemy w praktyce edukację włączającą.

 • Jesteśmy przygotowani do kompleksowego zdiagnozowania ucznia oraz prowadzenia specjalistycznej terapii.

 • Prowadzimy własną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną ,,Art-sukces”.

 • Posiadamy własne gabinety specjalistyczne: logopedyczny, komory hiperbarycznej, psychologa, rewalidacji, integracji sensorycznej, fizjoterapeuty, ortoptyka/pleoptyka, pedagoga;

 • Prowadzimy terapię w zakresie: koncentracji uwagi, treningu umiejętności społecznych, terapii ręki, dysleksji, dysgrafii, dysortografii

   

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego odkrywania, drzemiących w WAS, talentów!!!

Jedno miejsce - wiele możliwości!
Oferta:

W Niepublicznej Szkole Podstawowej Art School proponujemy uczniom, poza realizacją podstawy programowej proponujemy:

 • poszerzony zakres zajęć artystycznych:

 • zajęcia wokalno-instrumentalne ,,Tworzymy muzykę”,

 • zajęcia tańca nowoczesnego ,,I can dance”,

 • warsztaty teatralne ,,Artschoolowi aktorzy”,

 • warsztaty kreatywne,

 • balet,

 • naukę gry na gitarze, pianinie i innych instrumentach,

 • naukę rysunku i malarstwa,

   

 • rozszerzony zakres nauki języków obcych:

 • codziennie język angielski,

 • kółko języka angielskiego ,,Bilet do Cambridge”,

 • język hiszpański,

 • wdrożony specjalny program języka angielskiego przygotowujący uczniów do sprawdzianu YLE opracowanego przez University of Cambridge,

   

 • szereg zajęć sportowo-rekreacyjnych:

 • zajęcia na basenie z cyklu ,, Pływający Uczniowie”,

 • gimnastykę korekcyjną,

 • zajęcia ogólnorozwojowe sportowe,

 • sekcję piłki nożnej,

 • sztuki walki,

   

  oraz:

   

 • szachy,

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze ,,Bliżej sukcesu”,

 • kółko matematyczne ,,I Ty możesz zostać Pitagorasem”,

 • dbałość o mowę i słuch fonematyczny – współpraca z Gabinetem Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci i Młodzieży LOGOS, zajęcia z emisji głosu, warsztaty dykcji,

 • zajęcia z programowania i kodowania,

 • zajęcia Akademii Robotyki i Informatyki COODI,

 • ,,Szalony Naukowiec” – program z zakresu wiedzy matematyczno – przyrodniczej oparty na eksperymentach,

 • ,,Zajęcia adaptacyjne dla uczniów klas pierwszych”,

 • ,,Podróż w nieznane” – program autorski, realizujący treści regionalne i patriotyczne oparty na wycieczkach, wyjazdach i wyjściach poza teren szkoły,

   

  NOWOŚĆ:

 • warsztaty psychologiczne,

 • zajęcia praktyczno – techniczne dla dziewcząt i chłopców,

 • zajęcia z przedsiębiorczości.

   

  Arschoolowym Uczniom proponujemy bogaty kalendarz imprez i uroczystości opracowany w porozumieniu z Artschoolowym Samorządem Uczniowskim!
Zajęcia dodatkowe :Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KL. IA kl. Ia

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 140; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 768;