Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 5

Adres: al. Sybiraków 3a
10-256 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Andrzej Tymecki
Strona WWW: www.sp5.olsztyn.pl
E-mail: sekretariat@sp5.olsztyn.pl

Opis oferty:Opis placówki:

Przed Państwem decyzja o wyborze
szkoły podstawowej dla Waszego Dziecka.

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 5 w Olsztynie, pragnie ułatwić Państwu podjęcie tej decyzji. Przygotowaliśmy szeroką ofertę programową na rok szkolny 2019/2020.


Szkoła Podstawowa  nr 5 w Olsztynie mieści się przy ulicy Sybiraków 3a na osiedlu Zatorze.

W pracy społeczności naszej szkoły najważniejsze u nas są trzy następujące kierunki:

- nauka,

- wychowanie,
- opieka i bezpieczeństwo.

Jedynie dzięki realizacji tych priorytetów szkoła może być: konkurencyjna, interesująca i odpowiedzialna.

W naszej szkole żaden uczeń nie pozostanie anonimowy. Będziemy dbać o jego: bezpieczeństwo, wszechstronny rozwój w przyjaznym i zdrowym środowisku.

W  Szkole Podstawowej  nr 5 stworzymy warunki, aby uczeń poznawał siebie, innych ludzi, świat oraz region, w którym żyje. W wychowaniu patriotycznym będziemy kontynuowali współpracę ze Związkiem Sybiraków w Olsztynie.

Uczeń uzyska pomoc i wsparcie PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGA, LOGOPEDY, DORADCY ZAWODOWEGO i WYCHOWAWCÓW.

Dla uczniów klas I przeznaczone jest drugie piętro budynku naszej szkoły.

Znajdują się tam:

nowoczesne sale edukacji wczesnoszkolnej, wyposażone w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne, służące aktywizowaniu procesu kształcenia.

Uczniowie od pierwszych dni nauki w naszej szkole mogą spędzić czas pod opieką nauczycieli-wychowawców w świetlicy w godz. 6:30-17:00.

Szkoła uczestniczy w projekcie „Otwarci na wiedzę”  w latach 2018/2019 i 2019/2020. W ramach projektu proponujemy uczniom bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z: robotyki, programowania, języka niemieckiego w zabawie, języka angielskiego, szachów, zajęć laboratoryjnych, zajęć matematycznych i przyrodniczych.


Nasza szkoła posiada:

- monitoring: 31 kamer,

- nowe sale edukacji wczesnoszkolnej wyposażone w tablice interaktywne,
- kompleks nowych boisk sportowych,
- gabinet medyczny i stomatologiczny,
- nowoczesną stołówką, smaczne i tanie obiady
,
- nowoczesną świetlicę i bibliotekę,

- pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego,
- sklepik szkolny,
- indywidualne szafki uczniowskie,
- nową salę gimnastyczną, salę z lustrami,
- nowoczesną siłownię,
-
45 laptopów i 10 tabletów dla uczniów,
- monitor telewizyjny na parterze szkoły,

- dobrze wyposażone sale przedmiotowe z tablicami interaktywnymi (chemiczną, przyrodniczą, fizyczną, matematyczną, języka polskiego),
- pracownie językowe (j. angielskiego i j. niemieckiego) wyposażone w komputery i tablice interaktywne.

Dojazd

Autobusy nr 107, 309 - przystanek przy szkole.
Autobusy nr 126, 131 - przystanek przy poczcie na ul. Limanowskiego (200 m do szkoły w linii prostej).

Autobusy nr 116, 136 - przystanek  na ul. Puszkina.
Autobusy nr 110, 117 - przystanek przy Poliklinice.
Oferta:

Nasza szkoła stara się stworzyć warunki wszechstronnego rozwoju dla każdego dziecka. Rozpoznajemy potrzeby naszych uczniów i poprzez różne formy aktywności gwarantujemy im sukces edukacyjny na miarę ich możliwości. Panuje u nas atmosfera ciepła, serdeczności, troskliwości i przyjaźni, co daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz sprawia, że proces nauczania i wychowania przebiega na najwyższym poziomie.


Uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 proponujemy atrakcyjną ofertę edukacyjną:


- wysoką jakość nauczania - nasi nauczyciele to ludzie kompetentni, wymagający i rozumiejący potrzeby ucznia,

- stosujemy różnorodne aktywizujące metody pracy z dziećmi,

- zapewniamy specjalistyczną opiekę (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, dydaktyczno- wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną),

- organizujemy zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci m. in. koło matematyczne, robotyka, szachy, programowanie, zajęcia taneczne, piłka nożna dla dziewcząt i chłopców,

- oferujemy możliwość wykupienia w stołówce szkolnej dwudaniowych obiadów,

- zapewniamy uczniom swobodę i bezpieczeństwo w wydzielonej „Strefie Pierwszaka”,

- bierzemy udział w programach i projektach ogólnopolskich, międzynarodowych oraz polsko-niemieckiej wymianie młodzieży,

- organizujemy wyjścia do kina, teatru, filharmonii, biblioteki multimedialnej czy Europejskie Dni Nauki,

- integrujemy najmłodszych uczniów ze starszymi poprzez projekt „Starszy brat i starsza siostra”,

- zatrudniamy pielęgniarkę szkolną oraz stomatologa.


Nasza  szkoła może zaoferować ponadto:

- konsultacje nauczycieli i Uczniowskie Grupy Wsparcia,

- liczne koła zainteresowań: „Dla każdego coś miłego”,
- uczestnictwo w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych,
- jedyne w województwie warmińsko – mazurskim klasy sportowe o ukierunkowaniu piłka nożna,

- gwarancję wysokiej jakości nauki języka niemieckiego we współpracy z Goethe Instytut w Niemczech.

Zajęcia dodatkowe :
Koła zainteresowań:

- komputerowe,
- plastyczne,
- dziennikarskie,
- teatralne,
- tańca nowoczesnego,
- języka angielskiego
- koszykówki,
- siatkówki dziewcząt,
- siłownia,
- SKS,
- chór.

Zgłoszenia do klasy I dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły rozpoczną się 18 marca 2019 r. i winny trwać do 29 marca 2019 r.

WAŻNE DATY:

 

·      od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. do godz. 15.00 – zgłaszanie przez rodziców dziecka  do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły lub złożenie wniosku wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do szkoły podstawowej na wolne miejsca,

·      8 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

·      od 9 kwietnia 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

·      15 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
OGÓLNODOSTĘPNY

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 140; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 768;