Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Nr 34

Adres: Herdera 3
10-691 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Marek Wąsik
Strona WWW: www.sp34.olsztyn.pl
E-mail: sp34@sp34.olsztyn.pl

Opis oferty:Opis placówki:

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego  mieści się w dwóch budynkach:   przy  ulicy Herdera 3 (klasy I– VIII) oraz przy ul. Wiecherta 14 

Szkoła znajduje się  na osiedlu Jaroty. Istnieje od 1 września 1993 roku. Placówka położona w bezpiecznym miejscu, daleko od ruchliwych ulic.

Oferta:

Wszystkim uczniom zapewniamy warunki do nauki i zabawy zgodnie z założeniami systemu edukacji. Gwarantujemy uczniom miłą atmosferę . Zajęcia z dziećmi prowadzą wykwalifikowani nauczyciele oraz specjaliści z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

·        Posiadamy przystosowane do potrzeb dzieci sale lekcyjne, wyposażone w sprzęt szkolny (w tym komputerowy i multimedialny) oraz liczne pomoce dydaktyczne.

·        W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.

·        Zajęcia ruchowe odbywają się w salach gimnastycznych, bogato wyposażonych  w sprzęt sportowy, na boisku lub zespole boisk „Orlik” przy ul. Herdera 3.

·        Naukę prowadzimy w systemie dwuzmianowym.

·        W trakcie roku szkolnego dzieci uczestniczą w licznych imprezach  i uroczystościach szkolnych oraz biorą udział w wielu przedsięwzięciach
i programach edukacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych, koncertach, seansach filmowych i teatralnych oraz wycieczkach.

·         Uczniowie biorą aktywny udział  konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

·        Po zajęciach obowiązkowych dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami (nieodpłatnych i płatnych).

·        Wszystkim chętnym  zapewniamy opiekę świetlicową w godzinach: 6.30 – 17.00.  w dobrze wyposażonych świetlicach. Na terenach szkolnych i w pobliżu szkół znajdują się place zabaw, które pozwalają uatrakcyjnić dzieciom zajęcia ruchowe  i czas spędzany w szkole.

·        Chętne dzieci mogą spożywać obiad   w stołówce, przy ul. Herdera 3. Dzieci uczące się w budynku przy ul. Wiecherta 14 odprowadzane są na obiady pod opieką wychowawczyń świetlicy.

·        Zapewniamy uczniom pomoc specjalistów: psychologa, pedagogów, logopedów, wsparcie nauczycieli terapeutów oraz opiekę medyczną pielęgniarki.

·        W ramach „Programu dla szkół” dzieci z klas I-V otrzymują przez cały rok szkolny nieodpłatnie mleko i produkty mleczne oraz owoce, warzywa lub soki.

Zajęcia dodatkowe :

          

Przykładowe zajęcia pozalekcyjne:

·        Koło plastyczne, teatralne i filmowe.

·        Zajęcia rozwijające z matematyki.

·        Zajęcia rozwijające twórcze myślenie.

·        Koło historyczne.

·        Zajęcia komputerowe.

·        Zajęcia z języka angielskiego.

·        Zajęcia wokalne.

·        Piłka nożna chłopców.

·        Piłka ręczna dziewcząt.

·        Koło Misyjne i Caritas.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 140; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 768;