Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Nr 33

Adres: Stramkowskiej 13
10-689 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Edyta Balbuza-Szarota
Strona WWW: www.sp33.olsztyn.pl
E-mail: sp33olsztyn@op.pl

Opis oferty:Opis placówki:

​Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie jest placówką publiczną, dla uczniów I i II etapu kształcenia, położoną w malowniczym zakątku osiedla Pieczewo. Funkcjonuje w dwóch budynkach: przy ul. Stramkowskiej 13 (klasy I-III) i ul. Jeziołowicza 2 (klasy IV-VIII). Atrakcyjność usytuowania szkoły (z dala od ruchliwych ulic, sąsiedztwo lasu) umożliwia wzbogacenie zajęć z uczniami o bezpośredni kontakt z przyrodą.

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie, to placówka z ponad 25-letnimi już tradycjami. Placówka przy ulicy Stramkowskiej 13 powstała 1 września 1990 roku.

Placówka posiada teren rekreacyjno-sportowy, nowoczesny plac zabaw, boisko z bramkami oraz patio z przeznaczeniem m.in. na zajęcia relaksacyjne, czy terapeutyczne.

Wyposażona jest w elektroniczny system zabezpieczeń (monitoring i karty magnetyczne dla pracowników, uczniów i rodziców). To pierwsza szkoła w naszym województwie objęta projektem „Bezpieczna Szkoła” pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dzięki przeprowadzonemu w ostatnich latach gruntownemu remontowi łazienek i sal dydaktycznych szkoła stała się nowoczesną placówką oświatową, przystosowaną dla dzieci z klas I-VIII. Sale są przestronne (70m2), słoneczne, bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny (rzutniki, tablice multimedialne, laptopy), z wydzieloną częścią rekreacyjną i dydaktyczną. Uczniowie korzystają z mobilnej pracowni komputerowej, z szybkim łączem internetowym, dwóch sal ćwiczeń/zabaw i dwóch świetlic. Do dyspozycji uczniów są także: biblioteka,czytelnia, gabinet profilaktyki zdrowotnej, sala do terapii pedagogicznej, gabinet logopedy, pedagoga i psychologa.
Oferta:

​Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie jest placówką publiczną. Obejmuje kształceniem i wychowaniem klasy I-VIII. Jest nowoczesną placówką oświatową doskonale przystosowaną do potrzeb młodszych dzieci, ale nie zapomina także o starszych uczniach.

 

Sale lekcyjne klas I-III są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny (rzutniki, tablice multimedialne, laptopy), mają wydzieloną część rekreacyjną i dydaktyczną. Uczniowie korzystają z mobilnej pracowni komputerowej z szybkim łączem internetowym, dwóch sal ćwiczeń/zabaw i dwóch świetlic. Do ich dyspozycji są także: biblioteka, czytelnia, gabinet profilaktyki zdrowotnej, sala do terapii pedagogicznej, gabinet logopedy i pedagoga.

 

Placówka posiada teren rekreacyjno-sportowy, 2  nowoczesne place zabaw (w tym Podwórko NIVEA), boisko oraz patio przeznaczone m.in. do prowadzenia zajęć relaksacyjnych i terapeutycznych. Jest wyposażona w elektroniczny system zabezpieczeń (monitoring i karty magnetyczne dla pracowników, uczniów i rodziców).


Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie to szkoła bezpieczna, nowoczesna, oparta na nowatorskich metodach nauczania, technologiach informatycznych przy jednoczesnym dążeniu do kompleksowego rozwiązywania problemów uczniów oraz ściśle współpracująca z rodzicami i środowiskiem lokalnym dla dobra uczniów i szkoły.
Zajęcia dodatkowe :

W bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych dzieci rozwijają swoje talenty, poszukują pasji, przezwyciężają trudności. Szereg korzyści przynosi uczniom uczestnictwo placówki w wielu programach i projektach edukacyjnych. Szczególną opieką otacza się tu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a ich rodziców/opiekunów odpowiednio wspierają zatrudnieni w placówce nauczyciele-specjaliści.

We współpracy z rodzicami, partnerami szkoły oraz licznymi instytucjami Szkoła organizuje wiele przedsięwzięć ważnych w środowisku lokalnym (festyny środowiskowe, akcje charytatywne) lub też angażuje się w zaproponowane akcje.

Uczniowie szkoły odnoszą liczne sukcesy w turniejach sportowych, różnorodnych konkursach międzyszkolnych oraz ogólnopolskich, a wyniki testów umiejętności trzecioklasisty plasują szkołę od wielu lat powyżej średniej województwa warmińsko-mazurskiego oraz kraju.

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 140; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 768;