Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Nr 29

Adres: Iwaszkiewicza 44
10-089 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Barbara Chodnicka
Strona WWW: sp29.olsztyn.pl
E-mail: sekretariat@sp29.olsztyn.pl

Opis oferty:Opis placówki:
Szkoła znajduje się na terenie dużego osiedla mieszkaniowego „Podgrodzie” w sąsiedztwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Budynek szkoły składa się z dwóch bloków dydaktycznych:osobny dla klas I-III, osobny dla klas IV -VI oraz bloku sportowego. Wszystkie części budynku połączone są korytarzami- łącznikami. Sale I etapu kształcenia są bardzo przestronne, wyposażone w wykładziny dywanowe i kąciki zabaw.Uczniowie I i II etapu kształcenia korzystają z nowocześnie wyposażonych pracowni, w tym pracowni komputerowej
z dostępem do Internetu. Do dyspozycji uczniów są także: biblioteka, czytelnia z internetowym centrum informacji multimedialnej, gabinet profilaktyki zdrowotnej, sala do terapii pedagogicznej i gabinet logopedy. Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom pracujących rodziców w godzinach 6.30 – 16.30. Uczniowie mają możliwość korzystania z dwudaniowych obiadów w stołówce. W bloku sportowym znajduje się duża sala gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej, oraz szatnie dla uczniów. Szkoła posiada wspaniały kompleks nowoczesnych boisk sportowych: do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, a także bieżnię prostą, skocznię i rzutnię.

Dojazd
Autobus 128
Oferta:
Działalność szkoły ukierunkowana jest na wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki. Regionalizm i edukacja ekologiczna są wyznacznikami charakteru Szkoły. Naszym patronem jest Jan Liszewski, dlatego szczególną wagę przywiązujemy do treści regionalnych i dziennikarskich. Stąd też działalność w szkole Koła tropicieli i odkrywców szlaków małej ojczyzny oraz Koła reporterów gazetki szkolnej.
W kalendarzu imprez i uroczystości ważne miejsce zajmują: Dzień Patrona, Dni Kultury Warmińskiej, Święto Niepodległości, Dni Ziemi, Dzień Europy, Dzień Samorządności Uczniowskiej, Tydzień Globalizacji, szkolne Jasełka, Festyn Rodzinny i wreszcie Dzień Otwarty Szkoły. Naszym uczniom zapewniamy przyjazną i bezpieczną atmosferę oraz opiekę kompetentnych, doświadczonych nauczycieli, w tym specjalistów: logopedy, pedagoga i psychologa . Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej przygotowani są do pracy z dziećmi sześcioletnimi –uczymy przez zabawę. Dzięki współpracy z wieloma instytucjami (np.Multicentrum, Akademia Nauki, Uniwersytet Dzieci,
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, PTTK) oraz osobami (np. przedstawicielami kultury, naukowcami) oferujemy naszym uczniom ciekawe formy zajęć, warsztaty, wycieczki. W bieżącym roku szkolnym realizujemy w naszej szkole cztery innowacje metodyczno -organizacyjne i jedną innowację programowo-metodyczną

Szczególne osiągnięcia

• Od lat uczniowie osiągają na sprawdzianie zewnętrznym najwyższe wyniki w mieście i województwie.
• Nasi uczniowie zdobywają liczne tytuły laureatów w konkursach na szczeblu miasta, województwa i kraju np.: historycznych, matematycznych, przyrodniczych,polonistycznych, języka angielskiego oraz w zawodach sportowych (piłka nożna, siatkówka,koszykówka).
• W szkole realizowane są różne programy i projekty zarówno zewnętrzne, jak iopracowane przez nauczycieli, np. dwukrotnie Sokrates - Comenius , Szkoła myślenia, innowacyjny projekt edukacyjny„Umiem się uczyć”, Mistrz ortografii, Od grosika do złotówki,
Moje miasto jest ciekawe, „Moje miasto bez elektrośmieci”, „Etyka nie tylko dla smyka”, „Matematyka- klucz do rozumienia świata” i wiele innych.

• Szkoła uczestniczy w programach i projektach prozdrowotnych oraz profilaktycznych, np. mleko w szkole, owoce w szkole.
• Szkoła jest także organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Gazetek Szkolnych dla szkół podstawowych pod patronatem Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty.
• Uzyskaliśmy certyfikaty „Szkoły z klasą”, „Nauczyciel z klasą” i „Uczeń z klasą”,
• Przyznano nam Złotą statuetkę „Przyjaciela Ziemi" za 10- letnią realizację programu ekozespołów,
• Zdobyliśmy certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”, certyfikat „Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej” za jedną z najaktywniejszych szkół w zakresie edukacji ekologicznej w Polsce oraz certyfikat „Zielona flaga”, certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty„Szkoła Promująca Zdrowie”

Otrzymaliśmy tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, jesteśmy Szkołą Uniwersytetu Dzieci.
• Uczestniczyliśmy w realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji projekcie„Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” i otrzymaliśmy w 2013r. od Ministra Edukacji Narodowej wyróżnienie za odejmowanie przez szkołę najciekawszych i najbardziej efektywnych działań na rzecz rozpoznawania i rozwijania zainteresowań, predyspozycji i zdolności najmłodszych uczniów w szkole. Takie wyróżnienie otrzymało tylko 50 szkół w Polsce.
• Zajęliśmy I miejsce w kategorii szkół podstawowych i ośrodków szkolno-wychowawczych w konkursie ekologicznym na zbiórkę zużytych baterii w ramach publicznej kampanii edukacyjnej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zajęcia dodatkowe :


Zajęcia pozalekcyjne

• przedmiotowe np.: polonistyczne, matematyczne, informatyczne, historyczne,przyrodnicze
• artystyczne np.: muzyczne, taneczne, plastyczne, orgiami
• sportowe : siatkówka, koszykówka, piłka nożna, ogólnorozwojowe, tenis stołowy
• ekologiczne
• Koło tropicieli i odkrywców szlaków małej ojczyzny
• Koło redaktorów gazetki szkolnej.

• w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia wspierające rozwój dziecka, rozwijające zdolności (np. artystyczne i przedmiotowe), specjalistyczne (logopedyczne,korekcyjno-kompensacyjne, psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne).
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 140; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 768;