Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Nr 25

Adres: Wańkowicza 1
10-684 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: dr Jadwiga Baczewska
Strona WWW: www.sp25.zso3.olsztyn.pl
E-mail: szkol@sp25.zso3.olsztyn.pl

Opis oferty:Opis placówki:

Nasza SZKOŁA jest PRZYJAZNA uczniom, wychodząca naprzeciw każdemu uczniowi.

"Szkoła równych szans kształcąca uczniów otwartych na świat"

 

Nasza szkoła zapewnia dzieciom:

1.     Doświadczoną i profesjonalną kadrę pedagogiczną – bardzo dobrze wykwalifikowanych nauczycieli oraz specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, rehabilitantów, doradcę zawodowego, tyflopedagoga, surdopedagoga.

2.     Klasy liczące do 25 uczniów.

3.     Nieodpłatną kompleksową opiekę świetlicową w godz. 6.30 – 17.00.

4.     Pomoc dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

5.     Metody i formy pracy z uczniami dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

6.     Dowóz uczniów niepełnosprawnych.

7.     Bogatą ofertę zajęć rekreacyjno – sportowych: piłka ręczna, siatkowa, nożna, koszykówka, tenis stołowy, szermierka, unihokej.

8.     Nowoczesne obiekty sportowe: boisko „Orlik”, 4 sale gimnastyczne, strzelnicę, siłownię, boisko asfaltowe.

9.     Łatwy dojazd z każdego zakątka Olsztyna.

W naszej szkole:

·       aktywnie i prężnie działa SAMORZĄD UCZNIOWSKI i RADA RODZICÓW,

·       współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w zakresie diagnozy, konsultacji i terapii dzieci oraz innymi instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno – wychowawczy,

·       systematycznie doskonalimy swoją pracę:

- realizujemy liczne innowacje pedagogiczne,

- w 2015 roku Komitet Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Jakości przyznał nam   WYRÓŻNIENIE za zaangażowanie w doskonałość zarządzania w kategorii „Organizacje edukacyjne”,

·     pomagamy innym, biorąc udział w wielu akcjach charytatywnych.

Oferta:

Nasza szkoła oferuje:

1.     Multimedialne sale językowe oraz sale lekcyjne wyposażone  w tablice interaktywne.

2.     Zajęcia edukacyjne poza szkołą (filharmonia, teatr, kino, muzeum, planetarium).

3.     Bezpieczne i swobodne poruszanie – szkoła bez barier architektonicznych:

- podjazd,

- winda,

- poręcze na korytarzach,

- łączność telefoniczną w salach lekcyjnych,

- łazienki i szatnie dostosowane do potrzeb uczniów.

4.     Opiekę stomatologiczną.

5.     Codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej (7.30 – 15.30).

6.     „Domowe” obiady w stołówce szkolnej.

7.     Udział uczniów kl. I – V w „Programie dla szkół” (mleko, warzywa, owoce).

8.     Zajęcia na pływalni dla uczniów klas II.

9.     Wszechstronny rozwój uczniów w licznych kołach zainteresowań, innowacjach,    konkursach, imprezach i uroczystościach szkolnych.


W naszej szkole funkcjonuje:

·       Sklepik, automaty ze zdrową żywnością, biblioteka z czytelnią multimedialną.

·       Nowoczesny system monitorowania szkoły, który czuwa nad bezpieczeństwem uczniów.

·       Program wychowawczo – profilaktyczny służący eliminowaniu niepożądanych zachowań wśród uczniów.

·       Międzynarodowy Projekt Edukacyjny e – Twinning.

·       Szkolny Klub Wolontariatu, Teatrzyk „Baj” i „Alicja”, Szkolne Koło Teatralne M.A.S.K.A., Szkolna Telewizja TVS 25, SK LOP, SK PCK, SK „Wiewiórka”.
Zajęcia dodatkowe :

Proponujemy  uczniom udział w licznych formach: 

1.   zajęcia pozalekcyjne: szachy, tańce nowoczesne i regionalne,  

2.   zajęcia dodatkowe: komputerowe, plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, koła zainteresowań, sportowe, j.francuski,

3.   wolontariat,

4.   akcje charytatywne,

5.   konkursy na etapie szkolnym i pozaszkolnym,

6.   uroczystości i imprezy szkolne oraz w środowisku lokalnym.

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE Ogólnodostępny.

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 140; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 768;