Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Nr 22

Adres: Żołnierska 26
10-561 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Józef Zalewski
Strona WWW: http://sp22olsztyn.edupage.org
E-mail: sektertariat.sp22.olsztyn@gmail.com

Opis oferty:Opis placówki:
Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie to szkoła z ponad 40-letnią tradycją. Jesteśmy placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom, wspierającą wszechstronny rozwój ucznia. Uczymy miłości i szacunku dla historii, tradycji i kultury naszego narodu.

W obecnym roku szkolnym w naszej szkole uczy się 663 uczniów w 30 oddziałach. Zajęcia odbywają się w systemie dwuzmianowym, dla klas 1-3 w godz. 745-1540, dla klas 4-8 w godz. 745-1630. Zespoły klasowe liczą do 25 uczniów. Sale edukacji wczesnoszkolnej znajdują się na parterze i I piętrze. Wyposażone są  w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, różnorodne pomoce dydaktyczne  oraz miejsce na książki i przybory dzieci. Każda sala posiada wydzieloną przestrzeń do zabawy i odpoczynku.

Starsi uczniowie zajmują sale lekcyjne na I i II piętrze. Lekcje odbywają się w pracowniach przedmiotowych. Posiadamy gabinety do pracy logopedycznej i terapeutycznej,  dwie nowoczesne pracownie komputerowe, dwie sale gimnastyczne, salę gimnastyki korekcyjnej, miniplac zabaw oraz kompleks boisk Orlik. W szkole funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, prężnie działająca  biblioteka, świetlica czynna w godzinach 630-1700 oraz stołówka czynna w godzinach 1100-1400 .
Oferta:
Zapewniamy uczniom odpowiednie warunki do nauki i zabawy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele wczesnej edukacji, nauczyciele przedmiotów, specjaliści z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W klasach 1-3 realizowana są innowacje pedagogiczne:

- Innowacja Tell Me a Story - nauka języka poprzez zabawę - czytanie oraz oglądanie bajek, rozwijanie zdolności językowych.
- Innowacja Pacynka Lena smuteczek w uśmiech zmienia - pomoc dzieciom rozpoczynającym naukę w adaptowaniu się w środowisku szkolnym.

- Innowacja pedagogiczna Z  matematyką  za  pan brat - nauka matematyki poprzez zabawę, doświadczanie i twórcze działanie.

W klasach młodszych realizujemy program Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Lekkoatletyka dla każdego popularyzujący sport, zachęcający dzieci do zorganizowanej aktywności fizycznej w formie sportowej zabawy.

Proces edukacyjny wzbogacamy organizując wycieczki tematyczne, wyjścia do teatru oraz udział dzieci w koncertach muzycznych.

Prowadzimy działania propagujące właściwe nawyki żywieniowe. Realizujemy programy: Program dla szkół, Trzymaj formę oraz Śniadanie daje moc. Promujemy ideę zdrowego stylu życia.  Prowadzimy również działania ukierunkowane na ochronę zdrowia dzieci. Uczniowie objęci są opieką stomatologa i pielęgniarki. Realizujemy programy profilaktyczne: Bieg po zdrowie, Ratujemy i uczymy ratować, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Akademia Bezpiecznego Puchatka, Moje dziecko idzie do szkoły. W roku 2013 otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie.

Wspieramy uczniów w pokonywaniu trudności szkolnych. Zatrudniamy pedagoga, psychologa, nauczycieli terapii pedagogicznej, rewalidacji i logopedę. Od 2006 roku posiadamy Certyfikat Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją. Dla rodziców prowadzimy „Warsztaty umiejętności wychowawczych – szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Ważną rolę w życiu szkoły odgrywa Samorząd Uczniowski. Jego przedstawiciele zgłaszają swoje propozycje przy tworzeniu programów szkolnych, regulaminów,  organizowaniu pracy szkoły. Współorganizują także imprezy klasowe,  szkolne i projekty edukacyjne. W szkole powołany został również Rzecznik Praw Ucznia, który reprezentuje interesy wychowanków.

Prężnie działa Szkolny Klub Wolontariatu. Wolontariusze uczestniczą w zbiórkach żywności, działają w Marzycielskiej Poczcie, wspomagają potrzebujące osoby i instytucje. Sami uczniowie wychodzą z inicjatywami, bo wiedzą, że dobro popłaca.

Nasza szkoła jest otwarta dla uczniów w czasie ferii zimowych i letnich. Nauczyciele organizują dzieciom w ramach wypoczynku różnorodne zajęcia, dzięki temu uczniowie mogą bezpiecznie, twórczo i aktywnie spędzić czas wolny.

Rodzice i nauczyciele naszej szkoły powołali do życia Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
i Młodzieży „Kormoran” działające na rzecz naszych uczniów i środowiska lokalnego.
Zajęcia dodatkowe :
W ofercie szkoły znajdują  się zajęcia sportowe i koła zainteresowań:

koło sportowe dla klas 1-3, zajęcia lekkiej atletyki, koła: plastyczne, teatralne, językowe, szachowe, historyczne, polonistyczne, matematyczne, naukowe oraz nauka kodowania, szkolne koło PCK i LOP oraz Klub Wiewiórka, Szkolny Klub Wolontariatu.

Co roku nasi nauczyciele pozyskują środki z Wydziału Edukacji na prowadzenie ciekawych zajęć dodatkowych. W tym roku kalendarzowym prowadzone są zajęcia:

„Książka moim przyjacielem”,

„Matematyka - moja pasja”,

koło teatralne „Bajkowa kraina”,

zespół muzyczny „Piszczałki”,

„Matematyczne zabawy”.


Sukcesy

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych konkursach, w których odnoszą sukcesy.

W poprzednich latach:

Ogólnopolski Konkurs  „Z poprawną polszczyzną na co dzień” – finaliści w roku  2017, 2018.

Miejski Konkurs Literacki „O Różę Małego Księcia” - Nagroda Główna w kategorii proza w roku 2017 i Nagroda Główna w kategorii poezja w roku 2018.

Miejski Przegląd Form Artystycznych Agora 2017,,Olsztyn w letnich barwach” – II i III miejsce.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2018 - w kategorii Żaczek – wyróżnienia, w kategoriach Maluch  i Beniamin – wynik bardzo dobry i  wyróżnienia.

Międzynarodowym Konkurs Matematyczny Olsztyn – Kaliningrad dla szkół podstawowych  - laureat w roku 2018.

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” –  wyróżnienia w roku 2017.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla Szkół Podstawowych - laureat w roku 2017.

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – II miejsce w kategorii szkół podstawowych w roku 2017.

Nasi uczniowie indywidualnie i drużynowo zajmują wysokie miejsca w Międzyszkolnych  Zawodach Lekkoatletycznych, Mistrzostwach Województwa w Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych i Mistrzostwach Miasta Olsztyna w piłce ręcznej chłopców.

Od wielu lat jesteśmy organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Procentiada” pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży szczególnie Uzdolnionej. 
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 140; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 768;