Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Nr 19

Adres: Bałtycka 151
11-041 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Mariola Urszula Ogonowska
Strona WWW: zs-p1.olsztyn.pl
E-mail: sp19ol@op.pl

Opis oferty:Opis placówki:

​MISJA SZKOŁY

Misją Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Mikołaja Kopernika jest pielęgnowanie 70 –letniej tradycji. Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, wspierającą Rodziców w procesie wychowawczym. Uczymy kreatywności, twórczego myślenia, samodzielnego i sprawnego działania. Wyrównujemy szanse edukacyjne uczniów. Rozwijamy talenty, zdolności i zainteresowania. Jakość kształcenia uczniów jest na wysokim poziomie.

TYTUŁY I CERTYFIKATY
,,Szkoła Odkrywców Talentów” tytuł nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej-2011 r., ,,Szkoła Przyjazna dla Sześciolatka” tytuł nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2012 r. , tytuł ,,Bezpiecznej Szkoły” -2012, certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” - 2013 r., certyfikat ,,Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej” nadany przez Instytut Żywności i Żywienia oraz Ministerstwo Zdrowia – 2014 r., certyfikat ,,Szkoły gotowej na TIK” w ramach programu,,Aktywna Edukacji”-2015 r., certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoły Przyjaznej Środowisku" - 8 lutego 2018 r., wyróżnienie za udział w VII edycji Konkursu Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" - 8 lutego 2018 r., Certyfikat "Innowacyjnej Szkoły" - 29.11.2017 r., Certyfikat "Szkoły Przyjaznej Środowisku", "Szkolny Ogród Dydaktyczny", "Być jak Ignacy", "Agresji mówimy - nie!""Akademia Bezpiecznego Puchatka", "Ratujemy i uczymy ratować", "Rowerowy Autochodzik", "Dni dziedzictwa na Warmii i Mazurach", "Strażnicy uśmiechu", "Lions-Quest. Sztuka dojrzewania", "Szkoła zdrowego uśmiechu",

BAZA
Szkoła posiada salę gimnastyczną, salę korekcyjną wyposażoną w ramach projektu „Radosna Szkoła”, boiska sportowe, gabinet profilaktyki, także stołówkę szkolną. Od 01 września 2017 r. baza szkoły została wzbogacona o 2 pracownie (języków obcych i matematyczno-przyrodniczą), szatnię szkolną, łazienki szkolne i przestronne ciągi komunikacyjne.
W 2010 roku w ramach projektu ”Moje Boisko ORLIK 2012” został oddany do użytku społeczności szkolnej i lokalnej wraz z zapleczem socjalnym kompleks boisk: do gry w piłkę nożną, koszykową, siatkową i boisko do gry w tenisa ziemnego. Nowatorskim rozwiązaniem jest urządzenie ,,Miasteczka Ruchu Drogowego”, które służy uczniom jako baza dydaktyczna do praktycznej nauki o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Jest to miejsce, gdzie zdobywane są umiejętności jazdy na rowerze i zachowania się na drodze.
We wrześniu 2014r. oddany został do użytku dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 19 i Przedszkola Miejskiego nr 21 ,,Edukacyjny Plac Zabaw”.
Wszystkie sale dydaktyczne klas I-III wyposażone są w meble szkolne z szufladami dla każdego ucznia na pozostawienie książek i przyborów szkolnych. Pracownie przedmiotowe wyposażone są w pomoce dydaktyczne i nowoczesne środki audiowizualne. W roku szkolnym 2017/2018 gabinety i pracownie zostały wyposażone w 8 interaktywnych tablic multimedialnych.
W ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania” szkoła otrzymała nowoczesny zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć przyrodniczych, matematycznych, muzycznych, plastycznych, językowych, logopedycznych, terapii pedagogicznej i gimnastyki korekcyjnej. Nowo dobudowane sale dydaktyczne do czerwca 2018 r. kompleksowo wyposażone będą w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne z EFS w kwocie 400 tys. zł. Docelowo obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 funkcjonuje "ogród dydaktyczny".

KADRA
Wykształcona i kompetentna kadra pedagogiczna przygotowuje uczniów do kolejnych etapów edukacyjnych. Zapewniamy opiekę psychologa, pedagoga, logopedy, specjalistów terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, gimnastyki korekcyjnej.

UCZNIOWIE
Uczniowie biorą udział w realizacji różnych projektów, programów rozwijających zainteresowania i uzdolnienia: „Szkoła po lekcjach”, "Umiem się uczyć", uczestniczą w warsztatach muzealnych, teatralnych, systematycznie wyjeżdżają na wycieczki krajoznawcze. Każdego roku szkolnego uczniowie aktywnie uczestniczą w organizacji ,,Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. W szkole działa koło wolontariatu ,,Pomocna dłoń”.

RODZICE
SP 19 jest miejscem, które wspiera rodziców w procesie wychowawczym ich dzieci. To z myślą o rodzicach realizujemy programy i podejmujemy szereg przedsięwzięć organizując każdego roku coroczne obchody „Dni Rodziny”, a także „Dni Otwarte Szkoły”.

DOJAZD
autobus MPK: nr linii 111 i 106 (przystanek przy szkole).
Oferta:
​Zajęcia lekcyjne odbywają się w godz. 8.00-16.20 (zmianowość), a zajęcie pozalekcyjne do 18.30. Istniejąca w szkole świetlica jest czynna od 6.45 do 16.30.

PROGRAMY, PROJEKTY I INNOWACJE
W szkole realizowane są programy i projekty: „Program dla szkół", „Mały Ratowniczek”, „Droga i Ja”, „Bezpieczna Jazda”, „Bezpieczna Szkoła”, "Agresji mówimy NIE", "Trzymaj formę", "Szkolne Koło PCK",  , "Kółko szachowe", "Mali artyści",   "Klikam, myślę i rozwiązuję", "Kreatywne popołudnia", koła przyrodnicze, matematyczne, geograficzne, polonistyczne, języka angielskiego,  ,,SKS”, "Lekkoatletyka dla każdego". Uczniowie aktywnie uczestniczą w zbiórkach na rzecz Fundacji "Przyszłość dla dzieci", a także dla bezdomnych zwierząt organizowanych przez "Miasto Dobre dla Zwierząt".
Wdrażane są autorskie programy zajęć pozalekcyjnych
"Mały Odkrywca", "Odkryj w sobie talent", "Twórcze dłonie", "Szachowe wojsko", realizowana jest innowacja pedagogiczna ,,Nasza Warmia”.

Szczególne osiągnięcia

Znaczącymi osiągnięciami w zakresie dydaktycznym jest:
• uzyskanie przez uczniów tytułu laureata lub finalisty w wojewódzkich konkursach przedmiotowych z: historii- (2012, 2013, 2014, 2015, 2017 – laureaci i finaliści), języka angielskiego- (2012, 2013,2014,2015, 2017 - laureaci i finaliści ), języka polskiego - (2014 -finaliści), matematyki - (2013, 2014, 2017 - laureaci i finaliści), przyrody -(2013 - laureaci i finaliści).
• uzyskanie przez uczniów tytułu laureata lub finalisty w wojewódzkich konkursach:grafiki komputerowej: "Razem znaczymy wiele"- główna nagroda -(2009), „Mądrość człowieka starszego przyszłością młodego”- (2010, laureat i finalista), (2011- 3 laureatów),(2013-nagroda), (2014 –nagroda iwyróżnienia0 , (2015- wyróżnienia); teatralnych: I miejsce na etapie wojewódzkim w Konkursie Teatralnym V Światowych Dni Bajki - (2010), I miejsce w Konkursie Wojewódzkim ,,Tajemniczy Kosmos” zorganizowany przez Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne; I miejsce w konkursie teatrzyków -(2011), I miejsce w VIII Konkursie Małych Form Teatralnych ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
• inne: I miejsce w województwie warmińsko-mazurskim w Międzynarodowym Konkursie,,Kangur Matematyczny”, Warmińsko-Mazurskich Zawodach Matematycznych organizowanych przez UW-M- (2009- II miejsce, 2013 –laureat, 2014 -laureat ), II miejsce Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” w kategorii Beniamin -(2011), wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny (2018), I miejsce w IX Olsztyńskim Konkursie Matematycznym klas czwartych - (2011), I miejsce w Konkursie Matematycznym w Języku Angielskim dla klas V-VI - (2012, 2013, 2014); I miejsce w Konkursie Matematycznym MATHS IN ENGLISH- etap miejski (2014), I, II i III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym "PROCENTOWE IGRASZKI" (2014), I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym dla uczniów klas piątych (2014), I i II miejsce oraz wyróżnienia w  Szkolnym Konkursie Matematycznym dla uczniów klas siódmych "Procentaida" (2017), I i II miejsce w Szkolnym Konkursie Matematycznym klas piątych (2018), II i III miejsce w III Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym dla klas IV "Liga Matematyczna" (2018),
• Ogólnopolski Konkurs ,,Z poprawną ortografią na co dzień” - (2013 -5 finalistów), 2015 – laureaci i finaliści; Miejski Konkurs Literacki ,,O Różę Małego Księcia” w kategorii wiekowej IV-VI w dziedzinie poezji (2013 - I nagroda); V Miejski Konkurs Języka Polskiego ,,Wiem co mówię”- (2013-IImiejsce); I miejsce w X Międzyszkolnym Konkursie ,,Warmińskie Spotkania z Poezją”(2013);I miejsce w XI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim "Warmińskie Spotkania z Poezją" (2014), wyróżnienie w VIII Konkursie Recytatorskim Poezji Mistrza Konstantego (2014), I miejsce drużynowe w II Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Teatrze "Tajemnice Teatru" (2014), I, II, III miejsce i wyróżnienia w Szkolnym Konkursie poetyckim "Poezja warmińska", finalista i wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznego "Z poprawną polszczyzną na co dzień" (2018), wyróżnienia i laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego "Dyktando szkolne" (2018),
• laureaci i wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Galileo 2014 z Języka Angielskiego, wyróżnienia w Olimpiadzie Olimpusek z języka angielskiego (2014), wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Orzeł Języka Angielskiego" (2017), wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym EDI z języka angielskiego (2018),
• IV miejsce Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda” - (2010), wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Plastycznym pt. "Moja Biało-Czerwona" (2018), I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Rysunkowym pt. "Wielkanoc w Tradycji Kultur Chrześcijańskich" (2018), I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. "Drzewa, rzeki oraz ścieżki już pokryły białe śnieżki" (2018), III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Palstycznym pt. "Mój Przyjaciel Zwierz" (2018), I miejsce i  laureaci - Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy dla klas I-III szkoły podstawowej ,,Zuch” (2018), I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Przyrody ,,Olimpus”- kl. IV-VI - (2011, 2013); laureat w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z przyrody Olimpus" kl. IV-VI (2014), III miejsce w Miejskim Konkursie Zamki Gotyckie (2018), laureaci w Ogólnopolskim Konkursie SYNAPSIK MEN (2017),
• powiatowe: I miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego-(2010, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018), II miejsce (2013), II miejsce Finał Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu  Drogowego (2017), „Karta rowerowa 2011”, V miejsce w Wojewódzkim Warmińsko-Mazurskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (2014), VIII miejsce w Wojewódzkim Warmińsko-Mazurskim Turnieju Bezpieczeństw w Ruch Drogowym (2018), III miejsce w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy o Puchar Dyrektora ARS-MED (2018),

w zakresie sportu
• I miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Mini Piłce Siatkowej ,,2” chłopców Szkół Podstawowych(2013), II miejsce Mistrzostwach Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Mini Piłce Siatkowej ,,2” Chłopców Szkół Podstawowych, I miejsce w Mini Piłce Siatkowej ,,2” Chłopców Miasta Olsztyna - (2012, 2013), I miejsce w Mistrzostwach Olsztyna ,,4” Siatkarskich Chłopców Szkół Podstawowych (2013) III miejsce w półfinale mistrzostw województwa W-M SZS w mini siatkówce"4" chłopców (2015), , I miejsce w Mistrzostwach Olsztyna w Mini Siatkówce ,,3” Chłopców Szkół Podstawowych (2013), I miejsce w Mistrzostwach I Rejonu w Mini Siatkówce ,,3” Chłopców Szkół Podstawowych (2013), II miejsce w Mistrzostwach Olsztyna ,,2” Siatkarskich Chłopców Szkół Podstawowych (2014),III miejsce w półfinale wojewódzkim w "3" siatkarskich chłopców(2015), I miejsce w Mistrzostwach Olsztyna ,,2” Siatkarskich Dziewcząt Szkół Podstawowych (2014),I miejsce w Mistrzostwach Olsztyna ,,4” Siatkarskich Dziewcząt Szkół Podstawowych (2015),III miejsce w Mistrzostwach Olsztyna ,,3”Siatkarskich Dziewcząt Szkół Podstawowych (2015),I miejsce w Mistrzostwach I Rejonu w Mini Siatkówce ,,4” Chłopców Szkół Podstawowych (2015),IV miejsce w Mistrzostwach I Rejonu w Mini Siatkówce ,,3” Chłopców Szkół Podstawowych(2015),III miejsce w Mistrzostwach I Rejonu w Mini Siatkówce ,,4” Dziewcząt Szkół Podstawowych (2015),II miejsce w Mistrzostwach Olsztyna ,,3” Siatkarskich Chłopców Szkół Podstawowych (2015), I miejsce w Mistrzostwach Olsztyna w " Siatkarskich Chłopców " (2017), II miejsce w Mistrzostwach Olsztyna w ," Siatkarskich Dziewcząt (2017), II miejsce w Mistrzostwach Olsztyna w " Siatkarskich Chłopców (2017). I miejsce w Mistrzostwach Miasta Olsztyna w Piłce Siatkowej "4" Chłopców  (2017), III miejsce w Mistrzostwach I Rejonu w Piłce Siatkowej "4" Chłopców (2017), II miejsce w Mistrzostwach Miasta Olsztyna w Piłce Siatkowej "3" Chłopców (2017), IV miejsce w Mistrzostwach I Rejonu w Piłce Siatkowej "3" Chłopców" (2018), I miejsce w Mistrzostwach Miasta Olsztyna w Piłce Siatkowej "2" Chłopców (2018), III miejsce w Mistrzostwach I Rejonu w Piłce Siatkowej "2" Chłopców (2018), V miejsce w Mistrzostwach I Rejonu w Piłce Siatkowej "2" Dziewcząt (2018), II miejsce w Mistrzostwach Miasta Olsztyna w Piłce Siatkowej "3" Dziewcząt (2017), II miejsce w Mistrzostwach I Rejonu w Piłce Siatkowej "3"  Dziewcząt (2017), III miejsce w Mistrzostwach Regionu w Piłce Siatkowej "3" Dziewcząt (2017),
Zajęcia dodatkowe :
​W szkole realizowany jest program ,,Szkoła po lekcjach” -zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia dla uczniów zdolnych oraz zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce i zachowaniu.: kółko matematyczno-przyrodnicze "Kangurek", "Klikam, myślę i rozwiązuję", "Mali odkrywcy", "Chcę wiedzieć więcej", ,,Łamigłówki na wesoło”, "Bawmy się razem", "Kreatywne popołudnia", "Kółko szachowe", kółko "Świetlik", "Twórcza Kinezjologia w praktyce",  koło matematyczne"Łamigłówki matematyczne", zajęcia artystyczne „Mali artyści”, "Twórcze Dłonie",  koło wolontariatu ,,Pomocna dłoń”, "Odkryj w sobie talent", koło polonistyczne „Z ortografią na ty”, koło matematyczne "Spotkanie z matematyką”, "Matematyka bez tajemnic", "Matematyka do kwadratu",  koło języka angielskiego ,,English is easy!”, "Easy English",  zajęcia z języka niemieckiego "Deutsch ist nicht schwer", "Szkolne Koło Geograficzne", "Koło przyrodnicze",  "Koło polonistyczne", "W krainie języka polskiego", "Zajęcia plastyczne", "Koło artystyczne", "Szkolne Koło PCK", "Kreatywne popołudnia", "Piłka siatkowa", zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, uczniowie klas II uczestniczą w zajęciach nauki pływania, dla klasy IV-VIII organizowane są zajęcia z edukacji muzyczne jw filharmonii.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 140; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 768;