Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Nr 13

Adres: Puszkina 11
10-295 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Daria Narbut
Strona WWW: www.sp13ol.edu.pl
E-mail: sekretariat@sp13olsztyn.pl

Opis oferty:Opis placówki:Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie im. Komisji Edukacji Narodowej jest szkołą XXI wieku. Szkoła została utworzona w roku 1958. W budynku przy ulicy Puszkina 11 mieści się od roku 1962. Budynek szkoły jest położony przy niezbyt ruchliwej ulicy, w otoczeniu bloków mieszkalnych. Szkoła wewnątrz i na zewnątrz objęta jest systemem całodobowego monitoringu. Teren szkoły jest ogrodzony i zagospodarowany. Obecnie znajdują się w niej 24 sale lekcyjne, sala gimnastyczna, sala zabaw, biblioteka, trzy pracownie komputerowe, świetlica (dwa pomieszczenia) i stołówka.


W szkole, w 20 oddziałach, uczy się 466 uczniów.Zatrudnionych jest 53 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli.

Uczniowie  czas oczekiwania na zajęcia mogą spędzić w szkolnej świetlicy, która mieści się w dwóch salach na parterze. Nauczycielki świetlicy dbają o wysoki poziom zajęć oraz proponują aktywności rozwijające zainteresowania dzieci. Umożliwiają im wzięcie udziału w różnych konkursach, w których dzieci zdobywają wiele nagród. Świetlica wyposażona jest w ergonomiczne meble, zabawki, gry, puzzle, książeczki oraz sprzęt multimedialny. Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie spędzają czas na placu zabaw.

Podczas ferii zimowych organizowane jest półzimowisko dla chętnych uczniów. W pierwszym tygodniu wakacji zostaną zorganizowane półkolonie letnie.

W szkole działa biblioteka, w której wydzielono część na czytelnię. Bogaty księgozbiór ostatnio odświeżono i  uzupełniono o nowe lektury dostosowane do podstawy programowej, która weszła w życie we wrześniu 2017 roku. Na wybór tytułów mieli wpływ uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. W księgozbiorze pojawiły się książki zalecane przez portal Cała Polska Czyta Dzieciom oraz przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkoła dysponuje salą gimnastyczną oraz salą zabaw dla młodszych uczniów.

Pracownie przeznaczone dla uczniów młodszych usytuowane są na pierwszym piętrze. Wszystkie zostały wyposażone w ergonomiczne meble oraz sprzęt multimedialny w postaci tablic multimedialnych, przenośnych komputerów, rzutników. Jedna pracownia dysponuje tabletami. Uczniowie klas I-III mają możliwość pozostawienia w salach książek i przyborów szkolnych.

W szkole przygotowano pracownię fizyki i chemii, które służą uczniom klasy VII. Pracownie przedmiotowe klas starszych znajdują się na piętrze drugim. Są przestronne, zapewniają uczniom i nauczycielom komfort pracy. Cztery z nich wyposażono w tablice multimedialne, wszystkie mają zamontowane projektory i ekrany.

W szkole funkcjonują trzy pracownie wyposażone w komputery i przystosowane do prowadzenia zajęć komputerowych.  

Ważną działalnością szkoły jest kilkuletnie zaangażowanie się w program Mistrzowie Kodowania. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania programistyczne na dodatkowych zajęciach. Od dwóch lat działamy w programie Superkoderzy.

W klasach młodszych od wielu lat działa zespół redakcyjny gazetki “Spod ławki”, która jest kilkukrotnym laureatem konkursów na szkolne gazetki. W tym roku szkolnym klasy starsze wydały gazetkę " Dzwonek trzynastki".

Nasza szkoła słynie z realizacji międzynarodowych projektów eTwinning, które zdobywają laury w kraju i Europie.

Prężnie działa Szkolne Koło PCK, które prowadzi działania edukacyjne oraz wolontariackie.

W szkole uczniowie mają szansę realizować się w Samorządzie Uczniowskim i Kole Wolontariatu “Pomarańcza”. Organizują akcje, pomagają potrzebującym dzieciom i zwierzętom.

Kilka lat temu szkoła zdobyła Zieloną flagę, która została przyznana za działania podnoszące świadomość ekologiczną uczniów i społeczności lokalnej.


Szkoła oferuje uczniom ciepłe posiłki, które przygotowywane są w szkolnej kuchni, a w jadłospisie można znaleźć produkty zalecane przez specjalistów do spraw żywienia dzieci i młodzieży. Uczestniczymy w akcjach "Owoce  i warzywa w szkole" oraz  "Mleko w szkole".


Szkoła w ostatnich latach uzyskała tytuły: ,,Szkoła Odkrywców Talentów”, ,, Mistrzowie Kodowania”, ,,Szkoła z Klasą 2.0”, ,,Szkoła na Medal”,”Szkoła dla ekosystemu”, „ Szkoła przyjazna 6-latkom „ . Organizujemy akcje społeczne : ,,Mamy Niepodległą” , “ Kartka dla Polski”oraz szkolne imprezy integrujące społeczność uczniowską - Dzień Kota, Dzień Ziemi, Dzień Wody, Dzień Wolontariusza, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego itp. Współpracujemy z instytucjami przy realizacji projektów edukacyjnych, jesteśmy otwarci na środowisko lokalne. Dbamy o tradycje patriotyczne. W 2010 r. rozpoczęliśmy kontynuowaną do dzisiaj akcję; ,,Katyń… ocalić od zapomnienia”. W roku 2017 otrzymaliśmy certyfikat - " Szkoła wierna Dziedzictwu".W roku 2018 otrzymaliśmy certyfikat - "Szkoły Niepodległej"
Oferta:

W szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 • Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych.

 • W pracowniach klas młodszych istnieje możliwość pozostawienia podręczników.

 • W klasach młodszych nauka odbywa się na dwie zmiany, w starszych jest jednozmianowość.

 • Nauczyciele korzystają z nowoczesnych technologii, pracownie wyposażone są w sprzęt multimedialny: ekrany dotykowe, tablice interaktywne, rzutniki z ekranami, komputery.

 • Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, działa Klub Superkoderek, Mistrzowie Kodowania.

 • Prowadzimy nauczanie języka angielskiego, a od klasy siódmej oferujemy nauczanie języka francuskiego i niemieckiego.

 • Realizujemy programy z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom.

 • Klasy drugie uczestniczą w nauce pływania.

 • Prowadzimy międzynarodową i ogólnopolską współpracę w ramach programu eTwinning.

 • Organizujemy zajęcia pozalekcyjne dostosowane do możliwości i zainteresowań uczniów.

 • Uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy udziela psycholog i pedagog.

 • W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia prowadzi logopeda, surdopedagog oraz rehabilitant.

 • Potrzebującym uczniom organizujemy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

 • W szkole funkcjonuje świetlica, gdzie prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz rozwijające zainteresowania dla dzieci potrzebujących opieki. W dwóch salach z opieki świetlicowej mogą korzystać wszyscy uczniowie.

 • W szkole działa Samorząd Uczniowski, Klub Wolontariatu oraz Szkolne Koło PCK.

 • Wydawane są gazetki szkolne “ Spod ławki” dla klas I-III oraz “Dzwonek Trzynastki” dla klas starszych.

 • Szkolna stołówka przygotowuje zbilansowane posiłki.

 • Funkcjonuje gabinet pielęgniarki.

 • Przystąpiliśmy do programów “Owoce i warzywa w szkole” oraz “Mleko w szkole”.

 • Podczas ferii zimowych oraz letnich organizowana jest tygodniowa opieka dla uczniów.

Zajęcia dodatkowe :

Na terenie szkoły odbywają się następujące zajęcia:

 • zajęcia plastyczne

 • zajęcia muzyczne

 • zajęcia matematyczne

 • zajęcia sportowe

 • zajęcia redakcyjne

 • zajęcia taneczne

 • zajęcia programistyczne

 • zajęcia z robotyki COODI

 • Szkolne Koło PCK

 • Koło Wolontariatu “ Pomarańcza”

 • gra w szachy

 • gra na gitarze

 • spotkania drużyny zuchowej “Śmiałe Wilczki”

Nauczyciele organizują zajęcia, podczas których przygotowują uczniów do udziału w licznych konkursach, olimpiadach i zawodach. Dostosowują je do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów.

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 140; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 768;