Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Nr 10

Adres: Niepodległości 18
10-045 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: mgr Anna Żarczyńska
Strona WWW: www.sp10.olsztyn.pl
E-mail: sekretariat@sp10olsztyn.pl

Opis oferty:Opis placówki:

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie jest placówką położoną w samym centrum Olsztyna przy ul. Niepodległości 18.

Szkoła znajduje się w bliskim sąsiedztwie basenu,  miejskiego przedszkola, żłobka oraz parku.
Zajęcia odbywają się w godz. 7:45 – 1600. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie jest placówką mieszczącą się w dwóch budynkach.

W budynku przy ul. Barczewskiego 11a uczą się klasy I- III natomiast w budynku przy ul. Niepodległości 18, klasy IV – VIII.

Oferta:

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego to:

 • Wysoko wykwalifikowana oraz doświadczona kadra pedagogiczna, dzięki której nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce;
 • klasy sportowe o profilu pływanie (od IV klasy);
 • nauka pływania w klasach II,
 • ciepła, przyjazna atmosfera;
 • duże, jasne i dobrze wyposażone sale lekcyjne;
 • dobrze wyposażone pracownie komputerowe;
 • pracownie multimedialne z tablicami interaktywnymi, rzutnikami;
 • świetlica szkolna otwarta w godz.  630 – 1645;
 • biblioteka szkolna z dostępem do Internetu;
 • stołówka szkolna, która codziennie serwuje smaczne posiłki,
 • pedagog, psycholog, nauczyciele wspomagający kształcenie specjalne, logopeda;
 • opieka medyczna na terenie szkoły (pielęgniarka 3x w tyg.)
 • monitoring;
 • wycieczki (kino, teatr, filharmonia, muzeum itp.)
 • imprezy, wyjazdy integracyjne (między innymi do Parlamentu Europejskiego)

 

Nauczyciele chętnie współpracują z rodzicami na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.
Opracowują programy własne, innowacje pedagogiczne, rozbudowując ofertę zajęć pozalekcyjnych, terapeutycznych oraz wspomagających proces edukacyjny. Są otwarci, kreatywni, twórczy.

W klasach I - III nauczyciele realizują innowacje pedagogiczne:
"Moi przyjaciele z Literkowa" (dotyczącą nauki ortografii) oraz "Odkrywamy tajemnice szachowej krainy". Wspieramy dzieci mające trudności w nauce, organizujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne.

W szkole działa Stowarzyszenie Rodziców "Przyjaciele Dziesiątki", które wspiera działalność pozalekcyjną szkoły, współorganizuje festyny szkolne oraz inicjuje rożne przedsięwzięcia na rzecz uczniów. Uczniowski Klub Sportowy Debiut Dziesiątka zrzesza dzieci i rodziców grających w szachy. Organizuje turnieje i rozgrywki szachowe.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wielu konkursach pozaszkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. 
Oferta edukacyjna szkoły pozwala rozwijać zainteresowania i zdolności uczniów. Odnosimy również wiele sukcesów sportowych w pływaniu, szachach, koszykówce, piłce ręcznej, siatkówce, lekkoatletyce.

Szkoła współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka, funkcjonującymi na terenie miasta. Angażujemy się w różnego rodzaju programy i projekty, min.:

 • Śniadanie daje moc
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Obudź w sobie moc
 • Akademia Bezpiecznego Puchatka
 • Program Nauki Zachowania

 

Szkoła wspomaga rozwój uczniów poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:

 • plastyczne,
 • umuzykalniające,
 • teatralne,
 • teatralne w języku angielskim,
 • komputerowe,
 • językowe,
 • matematyczne,
 • szachowe,
 • sportowe,
 • taneczne,
 • przyrodnicze,
 • wolontariat.Zajęcia dodatkowe :

Szkoła wspomaga rozwój uczniów poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

 • plastyczne,
 • umuzykalniające,
 • teatralne,
 • teatralne w języku angielskim,
 • komputerowe,
 • językowe,
 • matematyczne,
 • szachowe,
 • sportowe,
 • taneczne,
 • przyrodnicze,
 • wolontariat
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE Planowane jest utworzenie klas pierwszych w typie oddziału ogólnego i oddziału szachowego

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 140; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 768;