Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Nr 9

Adres: L. Zamenhofa 14
10-280 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Jolanta Lubojemska
Strona WWW: www.sp9.olsztyn.pl
E-mail: sekretariat@sp9.olsztyn.pl

Opis oferty:Opis placówki:

Mottem naszej szkoły są słowa Seneki „Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia”.

Szkoła położona z dala od ruchliwych ulic. Budynek przystosowany jest do potrzeb małych dzieci. Sale klas I - III znajdują się na parterze budynku, a klas IV - VIII na I piętrze. Budynek jest po kapitalnym remoncie. Szkoła posiada rozległe tereny zielone i wydzielony plac zabaw dla dzieci. Świetlica szkolna czynna od 6:30 do 17:00. W szkole funkcjonuje gabinet psychologa szkolnego i pedagoga szkolnego, gabinet terapii pedagogicznej i logopedii oraz  gabinet profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

 

Stwarzamy warunki do:

-zdobycia rzetelnej wiedzy prowadzącej do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

- kształtowania umiejętności i postaw uczniów odpowiednio do naturalnej w tym wieku aktywności, pobudzania ich do samodzielności w procesie uczenia się oraz inspiracji do wyrażania własnych myśli i przeżyć,

- wychowywania w duchu tolerancji, poszanowania odmienności, niepełnosprawności innych osób,

- wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia,

- bezpieczeństwa w czasie pobytu dziecka w szkole,

- kultywowania tradycji.

 

Wspieramy:

-wszelkie inicjatywy w podejmowaniu samodzielnych decyzji i działań,

- aktywność społeczną uczniów i rodziców,

- rozwój samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych,

- rozwój zawodowy nauczycieli,

- działania różnych instytucji, zapewniając uczniom pomoc socjalną.

 

Umożliwiamy:

- uczniom rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych,

- uczniom korzystanie z sali gimnastycznej, wielofunkcyjnego boiska ORLIK, biblioteki szkolnej, stołówki, świetlicy szkolnej, pracowni przedmiotowych i sal lekcyjnych,

- uczniom podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących życia szkoły,

- uczniom korzystanie z pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej,

- rodzicom uczestniczenie w kształtowaniu oblicza szkoły,

- rodzicom stały kontakt nauczycielami i dyrekcją szkoły.
Oferta:

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną stale wzbogacającą swój warsztat pracy.  Łączymy zabawę z nauką. Stosujemy różnorodne metody i formy pracy z dziećmi oraz indywidualne podejście do każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

Zapewniamy bardzo dobre warunki do nauki i zabawy. Wszystkie sale lekcyjne dla uczniów klas I-III wyposażone są w tablice interaktywne. Sale lekcyjne klas IV - VIII wyposażone są w rzutniki multimedialne, a niektóre pracownie w tablice interaktywne. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne, tablety, laptopy.

Dzieci mają do dyspozycji świetlicę szkolną (trzy pomieszczenia), plac zabaw, wielofunkcyjne boisko ORLIK 2012, stołówkę szkolną, bibliotekę szkolną.

Rodzicom oferujemy bezpłatny dostęp do e-dzienniczka swojego dziecka (oceny, frekwencja, uwagi, tematy zajęć, kontakt z nauczycielem).

Uczniom potrzebującym wsparcia organizujemy zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jako szkoła odnosimy sukcesy ogólnopolskie i wojewódzkie. W ostatnich latach otrzymaliśmy:
Certyfikat Szkoła Niepodległej – 2019
Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu – 2018
Certyfikat Lepsza Szkoła – 2018
Wyróżnienie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła promująca bezpieczeństwo” 2018
Wyróżnienie Ministra Edukacji Narodowej za innowację pedagogiczną „Programowanie – nietrudne zadanie” w ramach Pilotażu Progr4mowania – 2017
Certyfikat „Mistrzowie kodowania” – 2017
Tytuł Szkoła z Klasą 2.0 – 2017
Certyfikat Szkoła Przyjazna Środowisku – 2015
Szkoła Odkrywców Talentów -2014
Szkoła z ruchu – 2014
WF z klasą – 2014
Nasi uczniowie są laureatami i finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, laureatami konkursów ogólnopolskich i międzyszkolnych.

 

W szkole pracujemy w oparciu o innowacje pedagogiczne:
Zeit für Deutsch (Czas na niemiecki) -  nauczanie i uczenie się metodą CLIL, czyli zintegrowane nauczanie biologii i historii z językiem obcym, w rozszerzonym wymiarze godzin języka niemieckiego  2017-2020;
Lerne Mathe! (Ucz się matematyki!) – nauczanie i uczenie się metodą CLIL, czyli zintegrowane nauczanie matematyki z językiem niemieckim  2016-2019;
"Mały programista" i "Podróż do świata programowania"  2016-2018;
"Programowanie - nietrudne zadanie" 2016-2017.
Zajęcia dodatkowe :

Oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych:

- Zajęcia „Fit in Deutsch” przygotowujące do międzynarodowego egzaminu potwierdzającego znajomość języka niemieckiego (dofinansowanie Goethe Institut),
- Szachy,
- „Kabaret 9”,
- „Śpiewające nutki” -zajęcia wokalno-instrumentalne dla najmłodszych,
- „Obudź w sobie olbrzyma” – zajęcia matematyczno-informatyczne,
- Zajęcia plastyczne,
- Koło redakcyjne gazetki szkolnej,
- Szkolne Koło Caritas,
- „Lekkoatletyka dla każdego” – zajęcia kl. 1- 3,
- Zajęcia sportowe dla uczniów starszych,
- Zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych
  i wiele innych zajęć.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 140; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 768;