Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Nr 7

Adres: Al. Przyjaciół 42
10-148 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Dorota Zabuska
Strona WWW: www.sp7.olsztyn.pl
E-mail: sp7olsztyn@wp.pl

Opis oferty:Opis placówki:

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie jest szkołą bezpieczną i przyjazną dziecku.
Mieści się na osiedlu domków jednorodzinnych, z dala od głównej ulicy, blisko lasu i jeziora.
W 25 oddziałach, pod okiem doświadczonej kadry pedagogicznej, uczy się 590 uczniów.
Naszą misją jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im z sukcesami kontynuować dalszą naukę,a po jej ukończeniu być ludźmi otwartymi na zmiany zachodzące w demokratycznym społeczeństwie i świecie.
Traktujemy więc każdego ucznia indywidualnie, zwracając uwagę na jego potrzeby psychofizyczne oraz zdolności do opanowania wiedzy. W procesie kształcenia stosujemy innowacyjne formy pracy oraz wykorzystujemy metody i techniki wspierające rozwój dziecka. Oferujemy bogatą gamę zajęć pozalekcyjnych, a swoimi wiadomościami i umiejętnościami uczniowie mogą wykazać się podczas udziału
w licznych konkursach, turniejach, zawodach.

Szczególne osiągnięcia:


- Liczne tytuły i certyfikaty przyznane za działalność szkoły: Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, Certyfikat "Szkoła Przyjazna Środowisku" I i II stopnia, Certyfikat „Rowerowa szkoła”, Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, Certyfikat "Szkoła Odkrywców Talentów", Certyfikat "Szkoła Wierna Dziedzictwu", Certyfikat "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo", Certyfikat "Szkoła Przyjazna Środowisku".
- Laureat akcji "Ja i Ty - bezpieczni w szkole".
- Realizacja projektów międzynarodowych w ramach programu Comenius pod hasłem : "Świat Wokół Nas"; "Sport-mostem przyjaźni europejskiej"; „Cyrk, karnawał i cały ten jazz”; projekt "Cybernauci"; ogólnopolski program "Mali Detektywi"; projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej z cyklu "Filmowe Podróże"; projekty "Uniwersytetu Dzieci".  
- Krajowa Odznaka Jakości eTwinning - Quality Label za projekt "Famous in Poland and Portugal"
- Realizacja innowacji pedagogicznych: "Warmia -moja mała ojczyzna", "Wszędzie można znaleźć sztukę -recykling art", "Mówię poprawnie i wyraźnie", "Multimedialne podróże po Polsce", "Świetliczaki zakochane w Polsce". 
- Udział uczniów w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich ( plastycznych, matematycznych, recytatorskich, teatralnych, ekologicznych), w których zajmują czołowe lokaty i wyróżnienia.
- Wysokie osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach ( piłce siatkowej, nożnej, ręcznej, unihokeju) na szczeblu miejskim,rejonowym i wojewódzkim.
- Organizacja i uczestnictwo w licznych akcjach, imprezach, uroczystościach, apelach w szkole i poza szkołą.
- Wysokie wyniki edukacyjne.


Oferta:
Zapewniamy:
- wszechstronny rozwój ucznia,
- wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami sprawdzianu,
- nowoczesne pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny,
- grono życzliwych, kompetentnych nauczycieli,
- pomoc psychologiczno -pedagogiczną ( logopedyczną, terapeutyczną, socjoterapeutyczną)
- bogatą, różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych,
- opiekę i ciekawe zajęcia w świetlicy szkolnej, dla uczniów kl. I - VIII w godz. 6.30 - 16.30,
- obiady,
- udział w programach: "Program dla szkół", "Trzymaj formę", "Książki naszych marzeń" , "Lekkoatletyka - sportem dla każdego", "Aktywna tablica" , "Dzień śniadanie daje moc", "Zdrowe nietrudne", Program antynikotynowy "Bieg po zdrowie", "Sport szkołą charakteru", "Stawiamy na sport" i innych edukacyjnych,
- udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich.
 
Dodatkowe informacje o naszej placówce na stronie internetowej www.sp7.olsztyn.pl


Ciekawe i skuteczne metody pracy, wyposażenie sal sprzyjające nauce i zabawie, m.in. tablice interaktywne oraz przyjazny klimat pozytywnie wpływają na ich rozwój. Zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycieli,doradcy zawodowego,pedagoga, psychologa i logopedy.


Zajęcia dodatkowe :

Uczniowie mają możliwość udziału w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych:

- rozwijających zainteresowania i talenty uczniów: koło plastyczne, koło taneczne,koło muzyczne, koło matematyczno - przyrodnicze,koło matematyczne, koło historyczne, koło teatralne, koło języka angielskiego, koło języka polskiego, koło języka niemieckiego, zajęcia komputerowe, koło rozwijające z chemii, kolo biblioteczne, koło biologiczne, koło wolontariatu, koło gitarowe,
- sportowych, rekreacyjnych,
- wyrównujących szanse edukacyjne i wspierających rozwój dziecka: zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne,
dydaktyczno- wyrównawcze, gry i zabawy z elementami socjoterapii.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE 1 A ,1 B, 1C

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 140; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 768;