Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Nr 1

Adres: Moniuszki 10
10-275 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Barbara Rzepnicka
Strona WWW: www.sp1olsztyn.edupage.org
E-mail: sp1olsztyn@wp.pl

Opis oferty:Opis placówki:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały znajduje się na Zatorzu. Jest szkołą osiedlową, niedużą, co sprawia,że każde dziecko jest znane i rozpoznawane. Uczy się w niej 296 uczniów. Uczniowie klas I-III uczą się w systemie dwuzmianowym, zajęcia lekcyjne odbywają się w godz. 8.00 do 14.40. W szkole prowadzone są szerokie działania wspomagające, są to: liczne wycieczki i wyjścia edukacyjne, udział w programach edukacyjnych i konkursach, zajęcia pozalekcyjne. Od roku szkolnego 2018/2019 funkcjonują klasy taneczne, które prowadzi instruktor tańca. Zajęcia te są bezpłatne i uwzględnione w planie lekcyjnym uczniów. Od września 2019r. klasy taneczne obejmują klasy I, II, IV oraz V.  Pracę szkoły wspomaga pedagog i psycholog szkolny. Dzieci objęte są fachową pomocą pedagogiczną, uczniowie z trudnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczestniczą w zajęciach terapii pedagogicznej oraz logopedycznej. Uczniowie klas II uczestniczą w zajęciach na pływalni. Mamy nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową ( 24 stanowiska ) ze stałym dostępem do Internetu, sale: przyrodniczą, historyczną, plastyczną, muzyczną, kolorowe i dobrze wyposażone sale klas I-III oraz bibliotekę szkolną z bogatym księgozbiorem, z której korzystają wszyscy uczniowie od kl. I do kl. VIII. Od lutego 2008 r. w bibliotece znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, z dostępem do internetu na 4 stanowiskach. Nauczyciele wykorzystują sprzęt komputerowy podczas lekcji np. laptopy, rzutniki, tablice interaktywne.
W szkole znajduje się aula gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej i boisko. Na terenie szkoły znajduje się plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Posiadamy również Izbę Tradycji oraz sklepik szkolny. Świetlica szkolna działa w godzinach 6:30 - 16:30. W stołówce można zjeść dwudaniowy obiad, dzieci z klas I-III korzystają z programu "Owoce i warzywa w szkole", a każde dziecko w szkole otrzymuje bezpłatnie mleko.
W placówce pracują doświadczeni nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami, którzy dbają o bezpieczeństwo i troszczą się o wszechstronny rozwój każdego ucznia.
Ważną rolę pełni w szkole Samorząd Uczniowski, który wspomaga pracę szkoły i organizuje wiele ciekawych imprez.
Systematycznie modernizowany jest gmach szkoły, przy uwzględnieniu możliwości finansowych i potrzeb. Od grudnia 2007r. szkoła posiada monitoring.
Od stycznia 2008 r. na terenie szkoły działa Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą"Stowarzyszenie Rodziców,Nauczycieli i Przyjaciół SP 1- Jedynka".
Bardzo owocnie układa się też współpraca z Radą Rodziców działającą na terenie szkoły​


Oferta:
Zapewniamy fachową opiekę oraz bardzo dobre warunki do zabawy i nauki dla dzieci sześcioletnich uczęszczających do naszej szkoły.Łączymy zabawę z nauką, mamy do dyspozycji ogródek szkolny,świetlicę, stołówkę szkolną.Realizujemy podstawę programową i plan wychowawczy dostosowany do tej grupy wiekowej. Dzieci sześcioletnie, które już uczęszczają do naszej szkoły czują się w niej dobrze i z przyjemnością tu przychodzą. Sale lekcyjne dostosowane są do przyjęcia wszystkich dzieci.   W roku szkolnym 2014/2015 w ogródku szkolnym powstał plac zabaw , przeznaczony dla najmłodszych uczniów naszej szkoły.​​


Zajęcia dodatkowe :
Zajęcia pozalekcyjne:
SKS chłopcy kl. IV-VIII (piłka nożna, siatkówka, unihokej); SKS dziewczęta kl. IV-VIII (siatkówka, unihokej), SKS klasy I-III (zajęcia ogólnorozwojowe);
koła zainteresowań :
rękodzielnicze,
matematyczne,
dziennikarskie,
plastyczne,
muzyczne,
teatralne kl.IV-VI ,
koło młodych talentów,
gospodarstwa domowego,
szachowe
języka andielskiego
robotyka
teatralne w języku angielskim. ​​


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 140; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 768;