Niezalogowany
zmień rozmiar:Drodzy Rodzice.

Zakończony został pierwszy etap rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

 

22 czerwca 2017 roku ogłoszona została lista uczniów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018.

 

Jeżeli nadal w szkołach podstawowych będą wolne miejsca

– w okresie od 16 do 18 sierpnia 2017 roku –

trwać będzie postępowanie uzupełniające.

Zgodnie z zasadami do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (z urzędu), natomiast w dalszej kolejności - na wniosek rodziców - dziecko zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli dana szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Rekrutacja uzupełniająca dokonywana będzie bez pomocy systemu informatycznego, Rodzice będą mogli otrzymać i wypełnić ręcznie wniosek w szkole podstawowej, w której będą wolne miejsca .

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 może być przyjęte dziecko, które:
1) w roku 2017 kończy 7 lat (urodzone w 2010 r.);
2) w roku 2017 kończy 6 lat (urodzone w roku 2011) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji uzupełniającej do klasy pierwszej uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Olsztyn, jak również poprzez strony internetowe tych szkół.  
Harmonogram rekrutacji na wolne miejsca określa Zarządzenie nr 135 Prezydenta Olsztyna
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2017/2018. (link)

Rekrutację dzieci do klasy pierwszej oddziału mistrzostwa sportowego prowadzi Szkoła Podstawowa nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5  Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie
(termin i szczegółowe informacje podane będą na stronie internetowej szkoły).


Obwody szkół podstawowychZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/557/17
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 marca 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a także granice obwodów szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Olsztyn prowadzonych przez Miasto Olsztyn na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły (ulice)

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

1.

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Ryszarda Knosały

w Olsztynie

10-275 Olsztyn

ul. Stanisława Moniuszki 10

Fryderyka Chopina,

Mieczysława Karłowicza,

Klasztorna,

Kolejowa,

Juliusza Kossaka,

Józefa Ignacego Kraszewskiego,

Bolesława Limanowskiego,

Stanisława Moniuszki,

Mieczysława Niedziałkowskiego,

Stefana Okrzei,

Ignacego Paderewskiego,

Bolesława Prusa,

Władysława Reymonta,

Henryka Sienkiewicza,

Juliusza Słowackiego,

Karola Szymanowskiego,

Andrzeja Struga,

Stanisława Wyspiańskiego,

Marii Zientary-Malewskiej do 26 parzyste i do 35 nieparzyste,

Stefana Żeromskiego od 8 do 36,

miejscowość Nikielkowo                z Gminy Barczewo

Fryderyka Chopina,

Mieczysława Karłowicza,

Klasztorna,

Kolejowa,

Juliusza Kossaka,

Józefa Ignacego Kraszewskiego,

Bolesława Limanowskiego,

Stanisława Moniuszki,

Mieczysława Niedziałkowskiego,

Stefana Okrzei,

Ignacego Paderewskiego,

Bolesława Prusa,

Władysława Reymonta,

Henryka Sienkiewicza,

Juliusza Słowackiego,

Karola Szymanowskiego,

Andrzeja Struga,

Stanisława Wyspiańskiego,

Marii Zientary-Malewskiej do 26 parzyste i do 35 nieparzyste,

Stefana Żeromskiego od 8 do 36,

miejscowość Nikielkowo                   z Gminy Barczewo

2.

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Jarosława Dąbrowskiego

w Olsztynie

10-533 Olsztyn

ul. Tadeusza Kościuszki 70

oraz

ul. Żołnierska 39

1 Maja,

22 Stycznia,

aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego do 48,

Adama Asnyka,

Bolesława Chrobrego,

Dąbrowszczaków,

Jana Długosza,

Emilii Plater,

Bartosza Głowackiego,

Michała Kajki,

Ryszarda Knosały,

Mikołaja Kopernika,

Tadeusza Kościuszki od 40,

Jerzego Lanca,

Joachima Lelewela,

Bolesława Linki,

Jana Liszewskiego,

Mazurska,

Adama Mickiewicza,

Mieszka I,

Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza,

Niepodległości od 51,

Nowa Niepodległości,

Partyzantów do 20 i od 73,

Piastowska,

Seweryna Pieniężnego,

plac Konsulatu Polskiego,

plac Kazimierza Pułaskiego,

Prosta,

Wincentego Pstrowskiego do 10,

Mikołaja Reja,

Marii Rodziewiczówny,

Andrzeja Samulowskiego,

Stanisława Staszica,

Świętego Wojciecha,

Świętej Barbary,

Feliksa Szrajbera,

Warmińska,

Leona Włodarczaka,

Żołnierska do 19 i od 21 do 35 nieparzyste

1 Maja,

22 Stycznia,

aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego do 48,

Adama Asnyka,

Bolesława Chrobrego,

Dąbrowszczaków,

Jana Długosza,

Emilii Plater,

Bartosza Głowackiego,

Michała Kajki,

Ryszarda Knosały,

Mikołaja Kopernika,

Tadeusza Kościuszki od 40,

Jerzego Lanca,

Joachima Lelewela,

Bolesława Linki,

Jana Liszewskiego,

Mazurska,

Adama Mickiewicza,

Mieszka I,

Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza,

Niepodległości od 51,

Nowa Niepodległości,

Partyzantów do 20 i od 73,

Piastowska,

Seweryna Pieniężnego,

plac Konsulatu Polskiego,

plac Kazimierza Pułaskiego,

Prosta,

Wincentego Pstrowskiego do 10,

Mikołaja Reja,

Marii Rodziewiczówny,

Andrzeja Samulowskiego,

Stanisława Staszica,

Świętego Wojciecha,

Świętej Barbary,

Feliksa Szrajbera,

Warmińska,

Leona Włodarczaka,

Żołnierska do 19 i od 21 do 35 nieparzyste

3.

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

w Olsztynie

10-445 Olsztyn

ul. Kołobrzeska 13m

aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od 49 do 53, od 55 nieparzyste i od 66 parzyste,

Dworcowa od 9 do 41 nieparzyste i od 22 do 26 parzyste,

Józefa Grotha,

Kołobrzeska nieparzyste,

Ernesta Kościńskiego,

Władysława Leonharda,

Gabriela Narutowicza,

Pana Tadeusza,

plac Ignacego Daszyńskiego,

plac Inwalidów Wojennych,

Jacka Soplicy,

Świtezianki,

Wschodnia

aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od 49 do 53, od 55 nieparzyste i od 66 parzyste,

Dworcowa od 9 do 41 nieparzyste i od 22 do 26 parzyste,

Józefa Grotha,

Kołobrzeska nieparzyste,

Ernesta Kościńskiego,

Władysława Leonharda,

Gabriela Narutowicza,

Pana Tadeusza,

plac Ignacego Daszyńskiego,

plac Inwalidów Wojennych,

Jacka Soplicy,

Świtezianki,

Wschodnia

4.

Szkoła Podstawowa nr 5

w Olsztynie

10-256 Olsztyn

al. Sybiraków 3a

aleja Sybiraków,

aleja Wojska Polskiego do 48  parzyste i od 19 nieparzyste,

Jana Baczewskiego,

Juliana Fałata,

Macieja Rataja,

Oficerska,

Parkowa,

Radiowa,

Sportowa,

Gdańska,

Hanki Sawickiej,

Katowicka,

Tczewska,

Jagiellońska od 24 do 46 parzyste i od 25 do 53 nieparzyste,

Toruńska,

Malborska,

Wadąska

aleja Sybiraków,

aleja Wojska Polskiego do 48  parzyste i od 19 nieparzyste,

Jana Baczewskiego,

Juliana Fałata,

Macieja Rataja,

Oficerska,

Parkowa,

Radiowa,

Sportowa,

Gdańska,

Hanki Sawickiej,

Katowicka,

Tczewska,

Jagiellońska od 24 do 46 parzyste i od 25 do 53 nieparzyste,

Toruńska,

Malborska,

Wadąska

5.

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

w Olsztynie

10-608 Olsztyn

ul. Gdyńska 17

Augustowska,

Bankowców,

Białostocka,

Białowieska,

Bielska,

Bieszczadzka,

Biskupińska,

Bracławska,

Ciechocińska,

Czeska,

Dobra,

Elbląska,

Gdyńska,

Gołdapska,

Graniczna,

Władysława Hibnera,

Kardynała Stefana Wyszyńskiego od 5 nieparzyste,

Koszalińska,

Kręta,

Krótka,

Ludowa,

Łęczycka,

Łowicka,

Łódzka,

Masztowa,

Metalowa,

Romualda Mielczarskiego,

Niborska,

Obrońców,

Olecka,

Opolska,

Piękna Góra,

Piska,

plac Aliantów,

plac Lotników,

plac Mazurski,

Plażowa,

Pogodna,

Przydziałowa,

Wincentego Pstrowskiego od 30 parzyste i od 35 nieparzyste,

Rzeszowska,

Skierniewicka,

Spacerowa,

Spokojna,

Spółdzielcza,

Franciszka Stefczyka,

Szczytnowska,

Romualda Traugutta,

Władysława Trylińskiego,

Ustronie,

Walecznych,

Wąska,

Wesoła,

Wileńska,

Zakopiańska

Augustowska,

Bankowców,

Białostocka,

Białowieska,

Bielska,

Bieszczadzka,

Biskupińska,

Bracławska,

Ciechocińska,

Czeska,

Dobra,

Elbląska,

Gdyńska,

Gołdapska,

Graniczna,

Władysława Hibnera,

Kardynała Stefana Wyszyńskiego od 5 nieparzyste,

Koszalińska,

Kręta,

Krótka,

Ludowa,

Łęczycka,

Łowicka,

Łódzka,

Masztowa,

Metalowa,

Romualda Mielczarskiego,

Niborska,

Obrońców,

Olecka,

Opolska,

Piękna Góra,

Piska,

plac Aliantów,

plac Lotników,

plac Mazurski,

Plażowa,

Pogodna,

Przydziałowa,

Wincentego Pstrowskiego od 30 parzyste i od 35 nieparzyste,

Rzeszowska,

Skierniewicka,

Spacerowa,

Spokojna,

Spółdzielcza,

Franciszka Stefczyka,

Szczytnowska,

Romualda Traugutta,

Władysława Trylińskiego,

Ustronie,

Walecznych,

Wąska,

Wesoła,

Wileńska,

Zakopiańska

6.

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Leona Kruczkowskiego

w Olsztynie

10-148 Olsztyn

al. Przyjaciół 42

15 Dywizji,

Akacjowa,

aleja Przyjaciół,

aleja Róż,

Bałtycka do 100 (bez 5 i 7),

Biała,

Błękitna,

Bohaterów Monte Cassino,

Brzozowa,

Bursztynowa,

Czarna,

Dębowa,

Dziewanny,

Fiołkowa,

Grabowa,

Hiacyntowa,

Kardynała Stanisława Hozjusza,

Irysowa,

Jagodowa,

Jemioły,

Jeziorna,

Jodłowa,

Kajakowa,

Kasztanowa,

Klonowa,

Kocanki,

Konwaliowa,

Koralowa,

Marka Kotańskiego,

Krańcowa,

Krokusowa,

Jacka Kuronia,

Lawendowa,

Letniskowa,

Likusy,

Liliowa,

Limbowa,

Łabędzia,

Macierzanki,

Morska,

Narcyzowa,

Olimpijska,

Ostróżki,

Pływacka,

Poziomkowa,

Rakowa,

Redykajny,

Różowa,

Rumiankowa,

Rybaki,

Sasankowa,

Sosnowa,

Stokrotki,

Storczykowa,

Świętego Arnolda,

Świerkowa,

Tulipanowa,

Wakacyjna,

Wczasowa,

Wędkarska,

Wierzbowa,

Wioślarska,

Wodna,

Żbicza,

Żeglarska,

Żonkilowa

15 Dywizji,

Akacjowa,

aleja Przyjaciół,

aleja Róż,

Bałtycka do 100 (bez 5 i 7),

Biała,

Błękitna,

Bohaterów Monte Cassino,

Brzozowa,

Bursztynowa,

Czarna,

Dębowa,

Dziewanny,

Fiołkowa,

Grabowa,

Hiacyntowa,

Kardynała Stanisława Hozjusza,

Irysowa,

Jagodowa,

Jemioły,

Jeziorna,

Jodłowa,

Kajakowa,

Kasztanowa,

Klonowa,

Kocanki,

Konwaliowa,

Koralowa,

Marka Kotańskiego,

Krańcowa,

Krokusowa,

Jacka Kuronia,

Lawendowa,

Letniskowa,

Likusy,

Liliowa,

Limbowa,

Łabędzia,

Macierzanki,

Morska,

Narcyzowa,

Olimpijska,

Ostróżki,

Pływacka,

Poziomkowa,

Rakowa,

Redykajny,

Różowa,

Rumiankowa,

Rybaki,

Sasankowa,

Sosnowa,

Stokrotki,

Storczykowa,

Świętego Arnolda,

Świerkowa,

Tulipanowa,

Wakacyjna,

Wczasowa,

Wędkarska,

Wierzbowa,

Wioślarska,

Wodna,

Żbicza,

Żeglarska,

Żonkilowa

7.

Szkoła Podstawowa nr 9

w Olsztynie

10-280 Olsztyn

ul. Ludwika Zamenhofa 14

Edwarda Abramowskiego,

Agrestowa,

Borowa,

Bydgoska,

Chełmińska,

Cicha,

Czereśniowa,

Piotra Diernowa,

Jagiellońska od 48 parzyste i od 55 nieparzyste,

Jesienna,

Jeżynowa,

Letnia,

Malinowa,

Morelowa,

Morwowa,

Poprzeczna,

Porzeczkowa,

Tarasa Szewczenki,

Tracka,

Turystyczna,

Wiosenna,

Wiśniowa,

Wrzosowa,

Ludwika Zamenhofa,

Marii Zientary–Malewskiej od 28 parzyste i od 37 nieparzyste,

Zimowa

Edwarda Abramowskiego,

Agrestowa,

Borowa,

Bydgoska,

Chełmińska,

Cicha,

Czereśniowa,

Piotra Diernowa,

Jagiellońska od 48 parzyste i od 55 nieparzyste,

Jesienna,

Jeżynowa,

Letnia,

Malinowa,

Morelowa,

Morwowa,

Poprzeczna,

Porzeczkowa,

Tarasa Szewczenki,

Tracka,

Turystyczna,

Wiosenna,

Wiśniowa,

Wrzosowa,

Ludwika Zamenhofa,

Marii Zientary–Malewskiej od 28 parzyste i od 37 nieparzyste,

Zimowa

8.

Szkoła Podstawowa nr 10

im. Władysława Broniewskiego

w Olsztynie

10-045 Olsztyn

ul. Niepodległości 18

oraz

ul. Barczewskiego 11a

I Dywizji Wojska Polskiego,

aleja Warszawska,

Armii Krajowej,

Walentego Barczewskiego,

Jana Bażyńskiego,

Mariana Gotowca,

Stefana Grabowskiego,

Marii Grzegorzewskiej,

Górna,

Kazimierza Jagiellończyka,

Juranda ze Spychowa,

Marcina Kasprzaka,

Janusza Korczaka,

Księcia Witolda,

Michała Lengowskiego,

Lipowa,

Waleriana Łukasińskiego,

Mariańska,

Maurycego Mochnackiego,

Na Skarpie,

Niepodległości do 50,

Obrońców Tobruku,

Władysława Orkana,

Księdza Wacława Osińskiego,

plac Franklina Delano Roosevelta,

Polna,

Profesorska

Saperska,

Szarych Szeregów,

Alojzego Śliwy,

Zawiszy Czarnego,

Natalii Żarskiej,

Jana Żiżki

I Dywizji Wojska Polskiego,

aleja Warszawska,

Armii Krajowej,

Walentego Barczewskiego,

Jana Bażyńskiego,

Mariana Gotowca,

Stefana Grabowskiego,

Marii Grzegorzewskiej,

Górna,

Kazimierza Jagiellończyka,

Juranda ze Spychowa,

Marcina Kasprzaka,

Janusza Korczaka,

Księcia Witolda,

Michała Lengowskiego,

Lipowa,

Waleriana Łukasińskiego,

Mariańska,

Maurycego Mochnackiego,

Na Skarpie,

Niepodległości do 50,

Obrońców Tobruku,

Władysława Orkana,

Księdza Wacława Osińskiego,

plac Franklina Delano Roosevelta,

Polna,

Profesorska,

Saperska,

Szarych Szeregów,

Alojzego Śliwy,

Zawiszy Czarnego,

Natalii Żarskiej,

Jana Żiżki

9.

Szkoła Podstawowa nr 13

im. Komisji Edukacji Narodowej

w Olsztynie

10-295 Olsztyn

ul. Aleksandra Puszkina 11

aleja Wojska Polskiego od 50 parzyste i do 17 nieparzyste,

Jarosława Dąbrowskiego,

Dragonów,

Elektrownia Łyna,

Gietkowska,

Jagiellońska do 22 parzyste i do 23 nieparzyste,

Jana Kasprowicza,

Antoniego Małeckiego,

Nad Jarem,

plac Powstańców Warszawy,

Aleksandra Puszkina,

Stefana Żeromskiego do 7 i od 37

aleja Wojska Polskiego od 50 parzyste i do 17 nieparzyste,

Jarosława Dąbrowskiego,

Dragonów,

Elektrownia Łyna,

Gietkowska,

Jagiellońska do 22 parzyste i do 23 nieparzyste,

Jana Kasprowicza,

Antoniego Małeckiego,

Nad Jarem,

plac Powstańców Warszawy,

Aleksandra Puszkina,

Stefana Żeromskiego do 7 i od 37

10.

Szkoła Podstawowa nr 14

w Olsztynie

10-168 Olsztyn

ul. Marii Konopnickiej 11

11 Listopada,

aleja Chateauroux, Artyleryjska,

Bałtycka 5 i 7,

Feliksa Nowowiejskiego,

Franciszka  Sarnowskiego,

Gazety Olsztyńskiej,

Grunwaldzka,

Hugona Kołłątaja,

Jana z Łajs,

Królowej Jadwigi,

Marcina Kromera,

Marii Konopnickiej,

Marii Skłodowskiej-Curie,

Leśna,

Mikołaja Trąby,

Okopowa,

plac Jana Pawła II,

plac Jedności Słowiańskiej,

Podwale,

Smętka,

Stare Miasto,

Staromiejska,

Targ Rybny,

Ratuszowa,

Roberta i Karola Małłków,

Władysława Jagiełły,

Wyzwolenia,

Zamkowa,

Zielona,

Zyndrama z Maszkowic,

Żółta

11 Listopada,

aleja Chateauroux, Artyleryjska,

Bałtycka 5 i 7,

Feliksa Nowowiejskiego,

Franciszka  Sarnowskiego,

Gazety Olsztyńskiej,

Grunwaldzka,

Hugona Kołłątaja,

Jana z Łajs,

Królowej Jadwigi,

Marcina Kromera,

Marii Konopnickiej,

Marii Skłodowskiej-Curie,

Leśna,

Mikołaja Trąby,

Okopowa,

plac Jana Pawła II,

plac Jedności Słowiańskiej,

Podwale,

Smętka,

Stare Miasto,

Staromiejska,

Targ Rybny,

Ratuszowa,

Roberta i Karola Małłków,

Władysława Jagiełły,

Wyzwolenia,

Zamkowa,

Zielona,

Zyndrama z Maszkowic,

Żółta

11.

Szkoła Podstawowa nr 15

im. Wojciecha Kętrzyńskiego

w Olsztynie

10-507 Olsztyn

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 10

aleja Roberta Schumana,

Budowlana,

Cementowa,

Dworcowa do 8 i od 10 do 20 parzyste,

Grażyny,

Jasna,

Wojciecha Kętrzyńskiego,

Kołobrzeska parzyste,

Tadeusza Kościuszki do 39,

Magazynowa,

Lubelska,

Partyzantów od 21 do 72,

plac Generała Józefa Bema,

plac Konstytucji 3 Maja,

Przemysłowa,

Składowa,

Sprzętowa,

Stalowa,

Towarowa,

Westerplatte,

Żelazna

aleja Roberta Schumana,

Budowlana,

Cementowa,

Dworcowa do 8 i od 10 do 20 parzyste,

Grażyny,

Jasna,

Wojciecha Kętrzyńskiego,

Kołobrzeska parzyste,

Tadeusza Kościuszki do 39,

Magazynowa,

Lubelska,

Partyzantów od 21 do 72,

plac Generała Józefa Bema,

plac Konstytucji 3 Maja,

Przemysłowa,

Składowa,

Sprzętowa,

Stalowa,

Towarowa,

Westerplatte,

Żelazna

12.

Szkoła Podstawowa nr 18

im. Orła Białego

w Olsztynie

10-822 Olsztyn

ul. Żytnia 71

Bartnicka,

Bławatna,

Chabrowa,

Chłopska,

Chmielna,

Cyranki,

Czajki,

Czapli,

Dożynkowa,

Działkowa,

Gronowa,

Gryczana,

Jęczmienna,

Kąkolowa,

Kłosowa,

Konopna,

Łubinowa,

Makowa,

Mewy,

Nasienna,

Ogrodnicza,

Okrągła,

Oliwkowa,

Owocowa,

Perkoza,

Pługi,

Pszenna,

Rolna,

Rybitwy,

Rzepakowa,

Sielska,

Siewna,

Słonecznikowa,

Sojowa,

Strąkowa,

Traktorowa,

Widok,

Włościańska,

Zbożowa,

Żniwna,

Żurawia do 20,

Żytnia

Bartnicka,

Bławatna,

Chabrowa,

Chłopska,

Chmielna,

Cyranki,

Czajki,

Czapli,

Dożynkowa,

Działkowa,

Gronowa,

Gryczana,

Jęczmienna,

Kąkolowa,

Kłosowa,

Konopna,

Łubinowa,

Makowa,

Mewy,

Nasienna,

Ogrodnicza,

Okrągła,

Oliwkowa,

Owocowa,

Perkoza,

Pługi,

Pszenna,

Rolna,

Rybitwy,

Rzepakowa,

Sielska,

Siewna,

Słonecznikowa,

Sojowa,

Strąkowa,

Traktorowa,

Widok,

Włościańska,

Zbożowa,

Żniwna,

Żurawia do 20,

Żytnia

13.

Szkoła Podstawowa nr 19

im. Mikołaja Kopernika

w Olsztynie

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

w Olsztynie

10-041 Olsztyn

ul. Bałtycka 151

Bałtycka od 101,

Basieńki,

Bażantowa,

Bociania,

Bohuna,

Cietrzewia,

Stefana Czarnieckiego,

Drozda,

Głogowa,

Gołębia,

Gutkowo,

Heleny,

Hetmana Stanisława Żółkiewskiego,

Husarii,

Jaskółcza,

Jastrzębia,

Jerzyka,

Kanarkowa,

Ketlinga,

Kiemliczów,

Kmicica,

Kresowa,

Krucza,

Księdza Kordeckiego,

Księcia Jaremy,

Młodzieżowa,

Oleńki,

Orla,

Pawia,

Podbipięty,

Poranna,

Przepiórcza,

Rocha,

Rzędziana,

Sikorki,

Skowronka,

Skrzetuskiego,

Słowicza,

Sokola,

Sowia,

Stokowa,

Szpakowa,

Wachmistrza Soroki,

Wilgi,

Wołodyjowskiego,

Wronia,

Wróbla,

Zagłoby,

Zięby,

Żurawia od 21

Bałtycka od 101,

Basieńki,

Bażantowa,

Bociania,

Bohuna,

Cietrzewia,

Stefana Czarnieckiego,

Drozda,

Głogowa,

Gołębia,

Gutkowo,

Heleny,

Hetmana Stanisława Żółkiewskiego,

Husarii,

Jaskółcza,

Jastrzębia,

Jerzyka,

Kanarkowa,

Ketlinga,

Kiemliczów,

Kmicica,

Kresowa,

Krucza,

Księdza Kordeckiego,

Księcia Jaremy,

Młodzieżowa,

Oleńki,

Orla,

Pawia,

Podbipięty,

Poranna,

Przepiórcza,

Rocha,

Rzędziana,

Sikorki,

Skowronka,

Skrzetuskiego,

Słowicza,

Sokola,

Sowia,

Stokowa,

Szpakowa,

Wachmistrza Soroki,

Wilgi,

Wołodyjowskiego,

Wronia,

Wróbla,

Zagłoby,

Zięby,

Żurawia od 21

14.

Szkoła Podstawowa nr 22

im. Marii Dąbrowskiej

w Olsztynie

10-561 Olsztyn

ul. Żołnierska 26

aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 54-64 parzyste,

Dworcowa 28-42 parzyste i od 43,

Kardynała Stefana Wyszyńskiego do 4 i od 6 parzyste,

Wincentego Pstrowskiego od 12 do 28 parzyste i od 11 do 33 nieparzyste,

Mariana Rejewskiego,

Żołnierska od 20 parzyste i od 37 nieparzyste

aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 54-64 parzyste,

Dworcowa 28-42 parzyste i od 43,

Kardynała Stefana Wyszyńskiego do 4 i od 6 parzyste,

Wincentego Pstrowskiego od 12 do 28 parzyste i od 11 do 33 nieparzyste,

Mariana Rejewskiego,

Żołnierska od 20 parzyste i od 37 nieparzyste

15.

Szkoła Podstawowa nr 25

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Hansa Christiana Andersena

w Olsztynie

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3

w Olsztynie

10-684 Olsztyn

ul. Melchiora Wańkowicza 1

Franciszka Barcza,

Dywizjonu 303,

Tomasza Dziamy,

Generała Władysława Andersa,

Generała Zygmunta Berlinga,

Generała Stefana Grota Roweckiego,

Generała Józefa Hallera,

Generała Franciszka Kleeberga,

Generała Tadeusza Kutrzeby,

Generała Stanisława Maczka,

Generała Leopolda Okulickiego,

aleja Generała Władysława Sikorskiego,

Generała Kazimierza Sosnkowskiego,

Generała Mariusza Zaruskiego,

Profesora Eugeniusza Grabdy,

Księdza Roberta Bilitewskiego,

Księdza Jerzego Popiełuszki,

Profesora Wacława Minakowskiego,

Majora Henryka Sucharskiego,

Stanisława Murzynowskiego,

Mieczysława Orłowicza,

Eugeniusza Paukszty,

Majora Jana Piwnika,

Włodzimierza Puchalskiego,

aleja Stefana Poznańskiego,

Synów Pułku,

Srebrna,

Edwarda Turowskiego,

Melchiora Wańkowicza,

Złota

Franciszka Barcza,

Dywizjonu 303,

Tomasza Dziamy,

Generała Władysława Andersa,

Generała Zygmunta Berlinga,

Generała Stefana Grota Roweckiego,

Generała Józefa Hallera,

Generała Franciszka Kleeberga,

Generała Tadeusza Kutrzeby,

Generała Stanisława Maczka,

Generała Leopolda Okulickiego,

aleja Generała Władysława Sikorskiego,

Generała Kazimierza Sosnkowskiego,

Generała Mariusza Zaruskiego,

Profesora Eugeniusza Grabdy,

Księdza Roberta Bilitewskiego,

Księdza Jerzego Popiełuszki,

Profesora Wacława Minakowskiego,

Majora Henryka Sucharskiego,

Stanisława Murzynowskiego,

Mieczysława Orłowicza,

Eugeniusza Paukszty,

Majora Jana Piwnika,

Włodzimierza Puchalskiego,

aleja Stefana Poznańskiego,

Synów Pułku,

Srebrna,

Edwarda Turowskiego,

Melchiora Wańkowicza,

Złota

16.

Szkoła Podstawowa nr 29

im. Jana Liszewskiego

w Olsztynie

10-275 Olsztyn

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 44

Astronomów,

Tadeusza Bloka,

Józefa Dubiskiego,

Benedykta Dybowskiego,

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

Gruszowe Sady,

Gwiezdna,

Jana Heweliusza,

Jarosława Iwaszkiewicza,

Christo Izworskiego,

Kazimierza Kalinowskiego,

Czesława Kanafojskiego,

Profesor  Haliny Karnickiej,

Profesora Wiesława Krautforsta,

Księżycowa,

Jana Licznerskiego,

Profesora Kazimierza Markiewicza,

Edwarda Martuszewskiego,

Profesora Aleksandra Martyniaka,

Tadeusza Młynka,

Profesora Grzegorza Nowaka,

Kurta Obitza,

Michała Oczapowskiego,

Przemysława Olszewskiego,

plac Cieszyński,

plac Łódzki,

Romana Prawocheńskiego,

Promienista,

Aleksandra Rymkiewicza,

Stanisława Sakowicza,

Stefanii Sempołowskiej,

Słoneczna,

Tadeusza Stępowskiego,

Włodzimierza Szczekin-Krotowa,

Adama Szostkiewicza,

Świetlista,

Tęczowa,

aleja Roberta Towarnickiego,

Juliana Tuwima,

Stanisława Wadowskiego,

Wiktora Wawrzyczka,

Janiny Wengris,

Profesora Bohdana Wilamowskiego,

aleja Piotra Znanieckiego,

Zodiakalna

Astronomów,

Tadeusza Bloka,

Józefa Dubiskiego,

Benedykta Dybowskiego,

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

Gruszowe Sady,

Gwiezdna,

Jana Heweliusza,

Jarosława Iwaszkiewicza,

Christo Izworskiego,

Kazimierza Kalinowskiego,

Czesława Kanafojskiego,

Profesor Haliny Karnickiej,

Profesora Wiesława Krautforsta,

Księżycowa,

Jana Licznerskiego,

Profesora Kazimierza Markiewicza,

Edwarda Martuszewskiego,

Profesora Aleksandra Martyniaka,

Tadeusza Młynka,

Profesora Grzegorza Nowaka,

Kurta Obitza,

Michała Oczapowskiego,

Przemysława Olszewskiego,

plac Cieszyński,

plac Łódzki,

Romana Prawocheńskiego,

Promienista,

Aleksandra Rymkiewicza,

Stanisława Sakowicza,

Stefanii Sempołowskiej,

Słoneczna,

Tadeusza Stępowskiego,

Włodzimierza Szczekin-Krotowa,

Adama Szostkiewicza,

Świetlista,

Tęczowa,

aleja Roberta Towarnickiego,

Juliana Tuwima,

Stanisława Wadowskiego,

Wiktora Wawrzyczka,

Janiny Wengris,

Profesora Bohdana Wilamowskiego,

aleja Piotra Znanieckiego,

Zodiakalna

17.

Szkoła Podstawowa nr 30

im. Marii Zientary-Malewskiej

w Olsztynie

10-699 Olsztyn

ul. Pieczewska 10

Marcina Antonowicza,

Bartąska,

Jana Boenigka,

Biskupa Tomasza Wilczyńskiego od 4 parzyste i od 21 nieparzyste,

Brylantowa,

Jerzego Bukowskiego,

Diamentowa,

Dolna,

Doktora Stanisława Dorantta,

Stanisława Flisa,

Grafitowa,

Jarocka,

Kazimierza Jaroszyka,

Franciszka Kręcickiego,

Księdza Edmunda Friszke,

Księdza Jana Hanowskiego,

Kujawska,

Grażyny Langowskiej,

Stanisława Lewandowskiego,

Fryderyka Leyka,

Juliusza Malewskiego,

Mazowiecka,

Nefrytowa,

Maryny Okęckiej-Bromkowej,

Okólna,

Perłowa,

Pieczewska,

Mieczysława Pimpickiego,

Floriana Piotrowskiego,

Biskupa Tadeusza Płoskiego,

Podgórna,

Pomorska,

Rubinowa,

Profesora Stanisława Swianiewicza,

Szmaragdowa,

Zakole

Marcina Antonowicza,

Bartąska,

Biskupa Tomasza Wilczyńskiego od 4 parzyste i od 21 nieparzyste,

Brylantowa,

Jerzego Bukowskiego,

Diamentowa,

Dolna,

Doktora Stanisława Dorantta,

Stanisława Flisa,

Grafitowa,

Jarocka,

Kazimierza Jaroszyka,

Franciszka Kręcickiego,

Księdza Edmunda Friszke,

Księdza Jana Hanowskiego,

Kujawska,

Grażyny Langowskiej,

Stanisława Lewandowskiego,

Fryderyka Leyka,

Juliusza Malewskiego,

Mazowiecka,

Nefrytowa,

Maryny Okęckiej-Bromkowej,

Okólna,

Perłowa,

Pieczewska,

Mieczysława Pimpickiego,

Floriana Piotrowskiego,

Biskupa Tadeusza Płoskiego,

Podgórna,

Pomorska,

Rubinowa,

Profesora Stanisława Swianiewicza,

Szmaragdowa,

Zakole

18.

Szkoła Podstawowa nr 32

im. Jana Brzechwy

w Olsztynie

10-691 Olsztyn

ul. Ernsta Wiecherta14

Bajkowa,

Bolka i Lolka,

Czerwonego Kapturka,

Juliana Dadleza,

Jana Janowicza,

Jasia i Małgosi,

Immanuela Kanta,

Kubusia Puchatka,

Bolesława Laszki,

Misia Uszatka,

Edwarda Mroza,

Myszki Miki,

Pszczółki Mai,

Smerfów,

Ernsta Wiecherta,

Wincentego Witosa

Bajkowa,

Bolka i Lolka,

Czerwonego Kapturka,

Juliana Dadleza,

Jana Janowicza,

Jasia i Małgosi,

Immanuela Kanta,

Kubusia Puchatka,

Bolesława Laszki,

Misia Uszatka,

Edwarda Mroza,

Myszki Miki,

Pszczółki Mai,

Smerfów,

Ernsta Wiecherta,

Wincentego Witosa

19.

Szkoła Podstawowa nr 33

im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

w Olsztynie

10-690 Olsztyn

ul. Bolesława Jeziołowicza 2

oraz

ul. Ludwiki Stramkowskiej 13

Jerzego Burskiego,

Biskupa Tomasza Wilczyńskiego do 3,

Calineczki,

Władysława Gębika,

Bolesława Jeziołowicza,

Kopciuszka,

Ignacego Krasickiego,

Królewny Śnieżki,

Zbigniewa Nienackiego,

Henryka Panasa,

Igora Sikiryckiego,

Leona Sobocińskiego,

Ludwiki Stramkowskiej,

Balbiny Świtycz–Widackiej,

Leonarda Turkowskiego,

Ryszarda Wachowskiego,

Stanisława Żurawskiego

Jana Boenigka,

Jerzego Burskiego,

Biskupa Tomasza Wilczyńskiego do 3,

Calineczki,

Władysława Gębika,

Bolesława Jeziołowicza,

Kopciuszka,

Ignacego Krasickiego,

Królewny Śnieżki,

Zbigniewa Nienackiego,

Henryka Panasa,

Igora Sikiryckiego,

Leona Sobocińskiego,

Ludwiki Stramkowskiej,

Balbiny Świtycz–Widackiej,

Leonarda Turkowskiego,

Ryszarda Wachowskiego,

Stanisława Żurawskiego

20.

Szkoła Podstawowa nr 34

im. Józefa Malewskiego

w Olsztynie

10-691 Olsztyn

ul. Johanna Gottfrieda Herdera 3

oraz

ul. Bolesława Jeziołowicza 2

1)klasy od I:

Biskupa Tomasza Wilczyńskiego od 5 do 19 nieparzyste,

Johanna Gottfrieda Herdera,

2)klasy od IV:

Bajkowa,

Bolka i Lolka,

Czerwonego Kapturka,

Juliana Dadleza,

Jana Janowicza,

Jasia i Małgosi,

Immanuela Kanta,

Kubusia Puchatka,

Bolesława Laszki,

Misia Uszatka,

Myszki Miki,

Edwarda Mroza,

Pszczółki Mai,

Ernsta Wiecherta,

Wincentego Witosa,

Smerfów

3)klasy od I:

Biskupa Tomasza Wilczyńskiego od 5 do 19 nieparzyste,

Johanna Gottfrieda Herdera,

4)klasy od IV:

Bajkowa,

Bolka i Lolka,

Czerwonego Kapturka,

Juliana Dadleza,

Jana Janowicza,

Jasia i Małgosi,

Immanuela Kanta,

Kubusia Puchatka,

Bolesława Laszki,

Misia Uszatka,

Myszki Miki,

Edwarda Mroza,

Pszczółki Mai,

Ernsta Wiecherta,

Wincentego Witosa,

Smerfów

21.

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Olsztynie                   w  Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie

10-449 Olsztyn

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 61

bez obwodu

bez obwodu

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 7.103.283.1095 Harmonogram ID: 578;